”Vi vill inte sälja varor från det ockuperade Västsahara!”

Skapad: 2013-01-21, Senast uppdaterad: 2013-01-22

Det konstaterar butikskedjorna Axfood, Coop, Ica och Bergendahls/City Gross i en avsiktsförklaring efter samtal med VästsaharaAktionen. Det ser Aktionen som ett framsynt och glädjande besked. Importen av frukt och fiskprodukter från det ockuperade Västsahara bryter mot folkrätten. 

- Importen blev känd för en bredare svensk allmänhet 2010, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen. Då avslöjade TV-programmet Uppdrag Granskning att många av de populära Omega3-produkterna innehöll fiskolja från det ockuperade Västsahara. Debatten ledde till att de flesta berörda produkterna drogs tillbaka, till dess komponenten från Västsahara tagits bort. 

Andra produkter som sannolikt kommer från det ockuperade Västsahara har upptäckts i svenska butiker, märkta med Marocko som ursprungsland, eller som förpackade i Holland, Frankrike etc. 

Axfood, Coop, Ica och Bergendahls/City Gross uttryckte i samtalen med VästsaharaAktionen bl a bekymmer över riskerna för folkrättsbrott och de oklara ursprungsdeklarationerna vid import av t ex tomater och fisk från Marocko. De har nu ställt sig bakom följande avsiktsförklaring:

"- Vi finner det oförenligt med våra affärsetiska åtaganden att köpa och vidaresälja råvaror och produkter från det ockuperade Västsahara. Det är en ståndpunkt, i enlighet med folkrätten, som vi vill klargöra för såväl konsumenter som detaljhandlare, inköpare och andra mellanhänder i våra leveranskedjor.

Visserligen saknas idag en formell ursprungsmärkning, t ex ”producerat i Västsahara", för att säkert identifiera icke önskvärda varor. Det ställer extra krav på uppmärksamhet från vår sida längs hela leveranskedjan för att identifiera och undvika varor som kommer från Västsahara. 

Därvid bör en försiktighetsprincip tillämpas vid misstanke om otillräcklig eller felaktig märkning, samt för att kunna undvika varupartier med inslag av olika ursprung, där också varor från Västsahara kan ingå." 

- Butikskedjornas besked ger en bas för ett konstruktivt samarbete för att begränsa och förhindra en handel med västsahariska varor som bryter mot folkrätten, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen. Det är ett initiativ som kommer att bli väl mottaget av det västsahariska folket, som enligt FN äger rätten till de resurser landet har, men som idag helt saknar inflytande över eller fördelar av denna handel. 

…ooo…

För information: Sören Lindh, koordinator, VästsaharaAktionen , 070-399 2769.  

VästsaharaAktionens kontakter med butikskedjorna har varit: Ingmar Kroon, Axfood, Louise König, Coop, Maria Smith, ICA, och Annica Hansson Borg, Bergendahls/City Gross.

Bakgrundsmaterial att läsa: Label and liability, rapport om ”tomatens väg till Europa och Sverige” samt om import och försäljning i Sverige de senaste åren.