Varning för ”stulna” tomater och meloner från Västsahara!

Skapad: 2012-02-13, Senast uppdaterad: 2012-02-21

- Stora mängder tomater, gurkor och meloner importeras redan till EU-marknaden, även till Sverige, från odlingar på ockuperat område i Västsahara. Ockupationsmakten Marockos produktion där av jordbruksprodukter ökar kraftigt, Produktionen och importen bryter mot internationell rätt. Det framgår av en ny rapport från det internationella nätverket Western Sahara Resource Watch, WSRW. 

EU-parlamentet kommer antagligen att godkänna ett tillägg till gällande jordbruksavtal med Marocko om liberaliserad handel på området. Men vad den föreslagna texten underlåter att nämna är att produkter från det ockuperade Västsahara måste undantas från överenskommelsen. Annars blir avtalet ett massivt stöd till en oetisk och kontroversiell industri verksamhet

Enligt rapporten finns 11 odlingar runt hamnstaden Dakhla i södra delen av Västsahara. Alla odlingarna ägs, enligt WSRW, antingen av den marockanske kung Mohammed VI, av marockanska storföretag eller av franska transnationella företag. Inga av dem ägs av västsaharier eller ens av marockanska inflyttade småbrukare.

Hela verksamheten baseras på icke förnyelsebara vattenreserver hundratals meter under öknen. Produktionen sker utan det västsahariska folkets medgivande, vilket är ett folkrättsligt krav enligt FN.

Arbetarna på odlingarna är marockanska bosättare, inte västsaharier. De arbetar månadsvis, inhysta i regeringsfinansierade bostäder på plats. Samtidigt går den västsahariska befolkningen arbetslös, berättar El Mami Amar Salem från Dakhla, ordförande i Committee Against Torture in Western Sahara för utredarna.

Grönsaksproduktionen har ökat lavinartat, med ca 2800 % från 2002 – 2009. Antalet sysselsatta i Dahklaregionens odlingar väntas tredubblas till 2020. Jordbruksorganisationer i södra Europa har uttryckt bekymmer inför att behöva konkurrera med producenter på ockuperat territorium. 

- Vi rekommenderar EU att inte sluta avtal med Marocko utan att precisera att det inte omfattar västsahariska produkter. Annars underminerar EU respekten för folkrätten och för det västsahariska folkets mest grundläggande rättigheter, och försvårar samtidigt FNs pågående medlingssamtal, skriver WSRW i rapporten, som utarbetats med ekonomiskt stöd från bl a Emmaus Stockholm.

 -----------------------

Svensk handel med grönsaker från Västsahara har pågått flera år via bl a de stora dagligvarukedjorna. Efter påpekanden har Coop, ICA och Axfood lovat ta bort bl a varumärkena Azura och Idyl som nämns i rapporten. Men de har sedan dykt upp på hyllorna igen, nu senast i julhandeln 2011.

Det svenska Exportrådet, som ska informera svenska aktörer om affärsmöjligheter i bl a Marocko, har inte uppmärksammat behovet av upplysning om vad ockupationen innebär bl a för handeln. VästsaharaAktionen har efter EUs avvisande av fiskeavtalet i brev frågat hur Exportrådet ska förstärkaa sin information i detta avseende, vilken idag är minimal och på sina ställen snarast kan vara vilseledande.

Se Aktionens brev till rådet och bilagor nedan.

BilagaStorlek
Conflict_Tomatoes_14.02.2012.pdf886.67 kB
Exportrådets information till företagare slutl.pdf107.43 kB
Pål Wrange re Exportrådet jan 2012.docx16.67 kB
Western Sahara Fisheries Legal Analysis Final-2.pdf157.71 kB