Västsahara-manifestation framför Frankrikes ambassad

Skapad: 2012-04-15, Senast uppdaterad: 2012-04-15

Manifestation mot Frankrikes Västsahara-politik: Foto: Kim NaylorManifestation mot Frankrikes Västsahara-politik: Foto: Kim Naylor

Vid en manifestation utanför Frankrikes ambassad i lördags organiserad av bl.a. Föreningen Västsahara och Emmaus Stockholm, framfördes framfördes kritik mot Frankrikes stöd till Marockos ockupation av Västsahara i ett budskap, som också överlämnats till ambassaden.

Budskapet:

Vi samlas här idag för att protestera mot att Frankrike håller Marocko under armarna och allvarligt sviker Mänskliga Rättigheter.

Vi gör det tillsammans med solidariska vänner runt om i Europa.

Utan Frankrikes fullständigt devota stöd till den kunglige diktatorn hade hela Västsahara idag varit en fri och självständig demokrati med rika naturtillgångar och en nyfiken turism.

Och Frankrike smyger vidare i sin nykolonialism. I hela Nordafrika. Kan inte komma över att man blev utslängda från Algeriet. Styr nu politik och ekonomi i Marocko tillsammans med den stenrike kungen. Styr EU:s Nordafrikapolitik. Ställer villkor för FN:s ställningstaganden i Säkerhetsrådet genom sin vetorätt.

I slutet av denna månad ska Säkerhetsrådet ta sin årliga Västsahararesolution och besluta om den lilla FN-missionen MINURSO ska få fortsatt uppdrag.

Mot bakgrund av ockupanternas ständigt återkommande våld och förtryck har den internationella solidaritetsrörelsen i flera år krävt att MINURSO:s mandat ska utökas till att omfatta bevakning av att Mänskliga Rättigheter respekteras. Det är vad som gäller för alla andra FN-missioner.

Men Frankrike ser inget, hör inget, säger inget. Precis som MINURSO. Istället agerar Frankrike och den nyinvalde kompisen Marocko bakom kulisserna i Säkerhetsrådet för att urvattna uppdaget. Man försöker stryka uppgiften att organisera och övervaka folkomröstningen om Västsaharas framtid. Det som var och är kärnan i den FN-medlade Fredsplanen från år 1990.

Vi ställer tre bestämda och tydliga krav på Frankrike:

1. Ge MINURSO ett utvidgat mandat så att västsahariernas Mänskliga Rättigheter kan försvaras.

2. Ge MINURSO resurser så att den fördröjda folkomröstningen kan genomföras snarast och senast 2013.

3. Sätt stopp för franska företags exploatering av västsahariernas naturresurser.

-------------------

Ytterligare info: Jan Strömdahl, 070 4388841, jfstromdahl@gmail,com