Utsatta västsahariska aktivister behöver skydd mot marockanska övergrepp

Skapad: 2012-01-27, Senast uppdaterad: 2012-01-30

- Tillåt observationer på plats av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara av en lämplig FN-enhet, som t ex ett MINURSO med utvidgat FN-mandat!

Det är den första rekommendationen till Marockos regering som Human Rights Watch, HRW, ger i Västsaharaavsnittet av sin nya World Report 2012. Avsnittet visar hur trakasserierna,  diskrimineringen och misshandeln av västsaharier sker med stöd av Marockos lagar mot kritik av landets ”territoriella integritet”, dvs att Västsahara inte är en del av Marocko. Men västsaharierna utsätts också för de generella bristerna i Marockos respekt för mötesfrihet, föreningsfrihet, kritik av regering och statschef, samt de stora bristerna inom rättsväsendet, med orättvisa rättegångar och övervåld ifrån polis och fångvård.    

- Marocko har antagit en ny grundlag som stolt bekräftar medborgarnas rättigheter, men dessa väntar fortfarande att få se vad, om ens någonting, grundlagsprinciperna betyder i praktiken, säger Sarah Leah Whitson, HRWs ansvariga för Mellanöstern och Nordafrika. – Till att börja med borde regeringen kunna rensa ut lagparagrafer som tillåter regeringen straffa fredliga uttalanden, inklusive kritik av monarkin, Islam eller Marockos anspråk på Västsahara.

Avsnittet om Västsahara visar indirekt på att annat problem, de besöksförbud och den mediamörkläggning som råder för det ockuperade Västsahara. HRW har tydligen problem med att på ett representativt sätt beskriva den senaste tidens utveckling i Västsahara. Större delen av rapporten består av en genomgång av intressanta fall och händelser, men daterade 2003, 2005 och 2007. Inte ens Gdeim Izik-lägret nämns vid namn.   

Trots detta är rapportens detaljerade historiska redovisning intressant. Den täcker både det ockuperade Västsahara och lägren i Tindouf.

Samtidigt som HRWs rapport kom på mejlen, 24 januari, kom en dagsaktuell rapport från El Aaiún som påminde om den pågående repressionen i Västsahara. En grupp arbetslösa akademiker hade utlyst en demonstration. När de anlände till den utlysta platsen väntade marockansk polis och militär och gick till våldsamt angrepp mot demonstranterna. Nio unga deltagare skadades.

Se Equipe Medias smygfilmade bilder, ca 10 minuter, från polisens massiva uppmarsch, demonstranterna ankomst och demonstranternas vittnesbörd (på arabiska), utan våldsscener, på YouTube. Sådana incidenter händer så gott som dagligen runt om i Västsahara.

Det är just för detta som de internationella observatörerna behövs - på plats för att se, höra och rapportera, men också medla, förebygga och skydda!

Läs också en http://pambazuka.org/en/category/features/79252">kommentar från Polisario!