Sveriges regering om MR i Västsahara och Marocko

Skapad: 2008-01-10, Senast uppdaterad: 2011-11-02

Svenska UD har under åren rapporterat om läget för de mänskliga rättigheterna i många länder, bl a Västsahara och och Marocko. Rapportformaten har växlat något, och prioriterades bort (?) i samband med Ordförandeskapet 2009.

De aktuellaste dokumenten om MR och Sveriges hållning i Västsaharafrågan finns på flera avsnitt av Regeringens hemsida. Se sammanställning här.


Svenska regeringens rapport 2006 om mänskliga rättigheter i Västsahara'

Även om många av frågorna kring Västsahara sköts via EU har Sverige inte sällan markerat avstånd för egen del bl a till de brott mot mänskliga rättigheter som avslöjats.

Alliansregeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, Skr.2007/08:109.

Regeringen publicerar också årliga rapporter om läget för Mänskliga rättigheter bl a Västsahara och Marocko. De finns publicerade tillsammans med material om andra länder på http://www.manskligarattigheter.gov.se/. Du finner rapporterna om Marocko, Västsahara och Algeriet (med kommentarer om lägren) också som bilagda filer på denna sida.

BilagaStorlek
Sverige om MR i Västsahara 2010.pdf164.17 kB
Skr om MR i utrikespolitiken 2008.pdf6.88 MB
Sverige om MR i Västsahara 2007.pdf152.64 kB
Sverige om MR i Marocko 2007.pdf227.53 kB
Sverige om MR i Algeriet 2007.pdf201.35 kB
Sverige om MR i Västsahara 2006.pdf .pdf181.91 kB
Sverige om MR i Marocko 2006.pdf270.89 kB
Sverige om MR i Västsahara 2005.pdf154.57 kB
Sverige om MR i Marocko 2005.pdf287.15 kB