Sverige och UD om Västsahara

Skapad: 2011-11-02, Senast uppdaterad: 2011-11-02

 

Texter om Västsahara och Sveriges hållning i frågan finns på flera ställen på Regeringens hemsida. Här är referenser till dem Aktionen funnit (tips om fler välkomnas!).

Västsahara – Lägesbeskrivning och Sveriges hållning

http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/19643

 

Nyheter om Västsahara

http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/19643/am/list

 

MR i Västsahara 2010

http://www.manskligarattigheter.gov.se

 

Ny samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika 2010

http://www.regeringen.se/sb/d/13380/a/150144

 

Tal av kulturminister Lena Adelsohn-Liljerot vid utdelningen av Per Anger-priset 2009,  

http://www.regeringen.se/sb/d/11522/a/135838

 

För äldre dokument och bakgrund, se Sveriges regering om MR i Västsahara och Marocko  

Sök också här på "Carl Bildt" efter uttalanden t ex i riksdagen.