Sätt press på ockupationsmakten Marocko

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2009-03-09


Vad kan man då göra?

De flesta påtryckningsmedel som fanns redan på 1970-talet är fortfarande aktuella. Men ett antal hinder och komplikationer har uppstått under den långvariga ockupationen, som ställer krav på mer kraftfulla insatser, samt omtanke för att inte åtgärderna ska drabba oskyldiga grupper alltför hårt.

Marocko har redan från början satsat på att införliva Västsahara som en ny provins, sänt in bosättare och börjat "bygga fast sig" i landet.

Internationellt har regimen i Rabat sedan den Gröna Marschen fört ett bokstavligt propagandakrig, med början i den avsiktliga misstokningen av Internationella Domstolens utslag 1975 till dagens aktiva värvnings- och mutkampanjer, i EU-länderna och internationellt. Syftet verkar klart, att skrämma invandrare med marockanskt ursprung till tystnad eller göra dem till "spioner" i sitt nya hemland samt att köpa beslutsfattare och parlamentariker som förespråkare för Marockos intressen.


EU släpper in Marocko i sina finrum

EU är nu på väg att höja statusen på det samarbetsavtal med Marocko som redan gäller sedan år 2000 (se Samarbetet mellan EU och Marocko i dokument). I oktober kom ett besked att EU ger Marocko förmånligare samarbetsvillkor (advanced status). Därmed markeras den särställning som EU gett Marocko sedan tidigare (t ex att inbjudas av EU till toppmötet EU-AU i Lissabon för en tid sedan). Nu får Marocko närvara vid olika viktiga EU-överläggningar och på annat sätt inifrån påverka EUs beslut.

VästsaharaAktionen och dess medlemmar har protesterat hos UD, och krävt att Sverige skall motsätta sig denna ytterligare förmån för Marocko. Läs Brev till UD: Sverige, EU och fördjupat partnerskap med Marocko
och vad Svenska EU-parlamentariker tycker om förhandlingarna EU-Marocko.

Protesterna har fortsatt inför det formella beslutet i EUs utrikesministermöte i början av december, både i riksdagen och genom att svenska organisationer undertecknat ett internationellt Upprop till EU om att tydligt undanta Västsahara från samarbetet med Marocko (se kraven på EU: Undanta Västsahara från avtal med Marocko!.


Marocko rustar upp 2009

Marocko fördubblar sin militärbudget 2009. Marockansk press publicerar tidigare nedtystade uppgifter om att militärbudgeten ökas till drygt 3 miljarder euro, för att möjliggöra bl a inköp av "sofistikerade vapensystem".