Pan-Afrikanska Parlamentet: Säg nej till Fiskeavtalet med Marocko!

Skapad: 2013-12-04, Senast uppdaterad: 2013-12-06

- Jag vädjar till er att inte godkänna det nya fiskeavtalet mellan EU och Marocko, på grund av de negativa konsekvenser, juridiskt, politiskt och etiskt, avtalet har för det västsahariska folkets suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Det skriver ordföranden i det Pan-Afrikanska Parlamentet, Bethel Nnaemeka Amadi, i ett skarpt formulerat brev till sin motsvarighet i EU-Parlamentet, Martin Schultz. 

Brevet visar på den ökade uppmärksamhet Västsahara-frågan fått i afrikansk utrikespolitik. Det följer på en internationell solidaritetskonferens i oktober i Abudja, Nigeria för Västsaharas frihetskamp, där bl a ett stort antal fackliga företrädare deltog. Konferensen krävde krafttag från AU mot den marockanska ockupationen och kolonisationen.

I brevet understryker Nnaemeka Amadi att Marocko inte har någon rätt till Västsaharas territorium, och därför inte får för egen del utnyttja eller ingå avtal med en tredje part om naturresurser som bara det västsahariska folket kan disponera. Han konstaterar att EU, liksom USA, enkelt kunnat utesluta Västsahara i fiskeavtalet och andra avtal med Marocko. Avtalet är ett uttryck för en likgiltighet inför det västsahariska folkets intressen och önskemål. Västsaharierna har aldrig konsulterats eller fått del av utnyttjandet av fiskeresurserna.     

Mot den bakgrunden fungerar ett nytt fiskeavtal som en belöning till Marocko att utan hinder fortsätta bryta mot de mänskliga rättigheterna, och underminera FNs och AUs ansträngningar att finna en fredlig och hållbar lösning på Västsahara-konflikten, avslutar Pan-Afrikanska Parlamentets ordförande Bethel Nnaemeka Amadi.

 

BilagaStorlek
LETTER TO PRESIDENT OF EUROPEAN PARLIAMENT.pdf501.37 kB