Om Västsahara

Skapad: 2009-02-09, Senast uppdaterad: 2013-11-07

Officiellt namn: SADR, The Saharawi Arab Democratic Republic, erkänd av drygt ett 60-tal stater. Republiken utropades den 27 februari 1976.
Ca två tredjedelar av landets territorium är ockuperat av Marocko sedan 1975. Se mer om dess politiska situation och befrielserörelsen PolisarioHuvudstad: El Aaiùn. Andra viktiga städer: Dakhla, Boujdour, Smara

Yta:
266 000 kvadratkilometer, drygt hälften av Sveriges yta (450 000 kvadratkilometer).
Gränsar till: Marocko i norr (443 km lång gräns), Algeriet i öster (42 km), Mauritanien i öster och söder (1 5621 km).

Kuststräcka mot Atlanten:
ca 1 110 km.

Västsaharas egna indelning är i provinserna Boujdour, Es Semara,
Laayoune och Oued el Dahab.

Den marockanska ockupationsmakten indelar landet enligt följande;:

Västsaharakarta från Universidad Autónoma de MadridVästsaharakarta från Universidad Autónoma de Madrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Den spanska stavningen av ortsnamn används av västsaharierna själva. Den skiljer sig från den franska som är något mer vanlig internationellt.

För vissa orter och områden finns också satellitbilder

Befolkning:
I de ockuperade områdena: 273 000 (uppskattat är 2005)
I flyktingläger kring Tindouf, Algeriet: mer än 165 000

Språk:
Hassania, en arabisk dialekt som liknar den klassiska arabiskan, samt marockansk arabiska, införd av ockupationsmakten.
Religion: Islam, sunnimuslimer.
Klimat: Torrt klimat med mycket heta somrar och kalla vinternätter. Kalla havs- och luftströmmar som drar med sig dimma och fukt.
Markförhållanden: Huvudsakligen låglänt, platt öken med stora områden klipp- eller sandytor, som i nordost resp i söder höjer sig till kullar och låga berg (lite drygt 400 m över havet).
Markanvändning: Betesmarker 19%. Övrig, ej produktiv 81%
Naturtillgångar: Fosfat, järn, koppar, olja, naturgas och uran. Fosfatfyndigheternen i Bu Craa är en av de rikaste i världen. Fosfat och fisk från de fiskerika kustvattnen är de viktigaste exploaterade naturresurserna. DynlandskapDynlandskapSeismiska undersökningar tyder på oljefyndigheter I havet utanför landets kuster.

Källor:
Västsahara, Afrikas sista koloni, förf. Lena Thunberg, utg. Föreningen Västsahara, 2004.
(kan beställas på www.vastsahara.net).

www.Wikipedia.se