Norska regeringen avråder från affärer med Västsahara - gör Sverige det?

Skapad: 2011-07-03, Senast uppdaterad: 2012-02-08

I Västsaharafrågan krockar ofta principer och "realiteter". Politiska stöduttalanden för folkrätten följs inte alltid av konkreta insatser där sådana skulle vara möjliga. I Norge har detta debatterats bl a i Stortinget, sedan regeringen anklagats för att tala med kluven tunga. Nu vill utrikesminister Jonas Gahr Støre i ett frågesvar klargöra att regeringen visst har en principfast politik och praktik, något som är en angelägen uppgift också för den svenska regeringen.

Gahr Støre konstaterar att Norge betraktar Marockos ockupation är illegitim, att landets naturresurser kan utnyttjas bara efter godkännande av den västsahariska befolkningen samt att handlingar som kan uppfattas som legitimering av situationen i Västsahara ska undvikas. Därför avråder, enligt Gahr Støre, regeringen aktivt norska företag att engagera sig i ekonomiska aktiviteter i Västsahara, inklusive import och export.

Svaret kan nog, efter nödvändig anpassning till svenska förhållanden, även användas som grund för en motsvarande deklaration från svenska UD och dess myndighet Exportrådet, med kontor i Casablanca.

För svenska Exportrådets del verkar informationssituationen akut. Såvitt Aktionen kunnat finna, saknas det på Rådets hemsida, Marocko-delen, helt dokument med information, avsedd för företag, om Västsahara och de folkrättsliga förbehåll som finns för handel med varor producerade i Västsahara, investeringar etc. Den bör ha stort intresse bl a för svenska företag som anslutit sig till, och vill följa, FNs etikkod Global Compact, som bygger bl a på folkrätten!

Kan den norska kritiken också riktas mot Alliansregeringen, tros de goda insatserna kring Fiskeavtalet?

Om Norge, se Western Sahara Resource Watch samt bifogade norska läsövning!

Om Sverige och Exportrådet, se http://www.swedishtrade.se och den upplysande bildserien som beskriver planerna för livsmedelssektorns utveckling i Marocko, t ex kartan på bild 17.

BilagaStorlek
Norge Skriftlig spørsmål om Marocko - Västsahara.docx158.44 kB
livsmedel.pdf727.79 kB