Olja och naturgas - prospektering

Skapad: 2011-08-24, Senast uppdaterad: 2011-11-10

Olja och naturgas är en av hörnstenarna i Marockos ekonomiska exploatering av det ockuperade Västsahara. Prospektering och planer för framtida oljeutvinning i Marocko och på västsahariskt territorium har pågått och beskrivits i rapporter, offertförfrågningar och pressmeddelanden i mer än 10 år. 

Amerikanska Kerr McGee och franska Total fick 2001 kontrakt för prospektering  i västsahariska vatten. Undersökningar på västsahariskt territorium på land kontrakterades 2006, främst i Zag och i den s.k. Tarfya-bassängen i gränsområdet mellan Västsahara och Marocko. 

Aktuella prospekteringsprogram
Just nu pågår arbete i fyra program:
a) Ett område i Tarfya-bassängen, som sägs också innehålla oljeskiffer. Där arbetar de irländska oljebolagen San Leon, Longreach Oil and Gas Ventures samt Island Oil and Gas, där svenska Lundin Oil haft en minoritetspost. De samarbetar med det statliga marockanska oljebolaget ONHYM. I en liten, avgränsad del av området, som i huvudsak ligger på den marockanska sidan borrar San Leon och ONHYM under 2011, och gör också fördjupade seismiska studier.

b) Zag-området, i nordöstra hörnet av Västsahara, som kan innehålla gasfyndigheter. Där samarbetar San Leon, Longreach och ONHYM.

c) Ett område på land i Boujdour, söder om Västsaharas huvudort El Aaiun. Där bedriver ONHYM seismiska undersökningar och möjligen provborrningar.

d) Ett område till havs utanför Boujdour, där tidigare Kerr McGee hade licens. Den har nu övertagits av Kosmos Energy Ltd, registrerat på Bermudas, men också nyligen noterat på amerikanska NYSE. Licensen har just förnyats och omfattar de mest lovande delarna av det tidigare blocket.  Provborrningar väntas ske först efter 2012.

Borrutrustning på väg i BoujdourBorrutrustning på väg i Boujdour
 Kartorna visar Marockos expansionsplaner

De kartor som det marockanska oljeministeriet och ONHYM offentligjort visar hur prospekteringsområdet vuxit under de senaste tio åren och omfattar allt större delar av Västsaharas territorium.

Internationella protester
Redan tidigt väcktes internationella protester mot de marockanska oljeplanerna, och mot oljebolagen Kerr McGees och Totals medverkan. FNs Säkerhetsråd bad 2001 sin rättsavdelning att bedöma det lagliga i de avtal som Marocko slutit. Rättsavdelningen, och dess svensk chef Hans Corell, konstaterade att ”om fortsatta undersökningar och utvinning skulle ske utan hänsyn till det västsahariska folkets intressen och vilja skulle det bryta mot folkrättens principer för aktiviteter beträffande mineralresurser i Icke Självstyrande Territorier”.

Trots detta fortsatte Kerr McGee och Total med sina seismiska undersökningar, vilket fick flera investerare att protestera och sälja ut aktier värda ca 80 miljoner USD. Alla Kerr McGees underentreprenörer lämnade området och verksamheten avbröts.
Kosmos Energy var tidigare onoterat, men aktien kan väntas bli mer uppmärksammad efter börsintroduktionen på NYSE.

De oljebolag som nämns här bör rimligen stå i centrum för protester mot deras brott mot folkrätten. Men som exemplet Kerr McGee ovan visar är de internationella bolagen (inkl marockanska ONHYM) beroende av entreprenörer för olika specialuppgifter. Entreprenörsföretagen och leverantörer av utrustning kan i sin tur bli föremål för aktioner, så som t ex skedde mot norsk-holländska Fugro Geoteams seismiska undersökningar 2008-2009.

Finansinstitutioner som följer FN-stödda PRI, Principles for Responsibles Investments , ska som regel inte investera i eller ge lån till insatser som bryter mot folkrätten t ex vad gäller naturresurser.

Aktuella uppgifter bl a om oljeprospekteringen och kampanjarbetet kring detta finns på 

http://www.wsrw.org

Nyheter

Franska Total vill delta i plundringen av Västsaharas olja

Det franska oljebolaget Total uppskattas redan ha satsat ca 75 milj dollar på seismiska undersökningar i det av Marocko ockuperade Västsahara. Det framgår av en rapport från internationella Western Sahara Resource Watch, WSRW. Undersökningarna görs trots att FN tydligt sagt att sådana aktiviteter bryter mot internationell rätt. - Total visar ett totalt förakt för de grundläggande principerna för folkrätten, säger Erik Hagen, ordförande för WSRW.

Business Week kommenterar Västsahara som affärsområde

Västsahara granskas sällan som investeringsobjekt i affärsmedia som Business Week. Men nu har det hänt! En anledning kan vara uppmärksamheten kring Säkerhetsrådet om en FN-övervakning av västsahariernas mänskliga rättigheter. Artikeln ger en nyanserad och konkret bild av läget, men höjer ett varnande finger: Marockos, dvs ockupationsmaktens, ambitioner för Västsahara har drivit fram investeringar i ett område där många fortfarande kräver självständighet.

Norsk statlig fond säljer ut aktier i importörer av fosfat från Västsahara

Norska Oljefonden, en av världens största enskilda investerare i värdepapper, har sålt ut sina aktier i amerikanska kemiföretaget FMC Corporation och konstgödselproducenten Potash Corporation, eftersom deras mångåriga import av västsaharisk fosfat bryter mot ”grundläggande etiska normer”. Det har skett efter en grundlig utredning och dialog med FMC och Potash av norska Etikrådet, knutet till den statliga Pensionsfonden.

Oljeletning på västsahariskt territorium åter ett hett område

Nya kontrakt och planer publiceras i branschpressen, men också internationella protester som får underleverantörer att dra sig ur samarbetet med Marocko. Amerikanska oljebolaget Kosmos Energy fick i juli förnyat kontrakt med marockanska statliga oljebolaget ONHYM på ett s k block för prospektering och utvinning i havet utanför västsahariska staden Boujdour. Det omfattar de mest lovande delarna av ett tidigare block. 

Oljeletningsbolag ger efter: aldrig mer ockuperade Västsahara

Geo CaribbeanGeo CaribbeanOljeletningsfartyget Geo Caribbean kommer inte åter till de västsahariska vatten där det utförde seismiska undersökningar kring nyåret 2009

Ägaren, norsk-holländska Fugro Geoteam, lovar nu i brev till norska regeringen att helt avstå från uppdrag i ockuperade Västsahara.

Norskt företag letar olja illegalt vid Västsaharas kust

Det norska företaget Fugro-Geoteam inledde under långhelgen seismiska undersökningar på Västsaharas kontinentalsockel på jakt efter olja.

Prenumerera på innehåll