Böcker på arabiska till flyktingbarnen

Skapad: 2009-10-22, Senast uppdaterad: 2012-09-09

          6000 böcker på arabiska framme i lägen

Föreningen BiS ( Bibliotek i Samhälle) har finansierat tryckningen av 6000 exemplar på arabiska av Monica Zaks ” Pojken som levde med strutsar ”. De har nu delats ut till de västsahariska flyktingbarnen. 

5000 böcker trycktes i Algeriet och blev utdelade till skolorna i lägren i slutet av 2011. Under 2012 skickades 1000 exemplar till av samma bok, vackrare böcker med hållbarare inbindning som tryckts i Sverige. Den upplagan är tänkt för de befriade och ockuperade områdena.

 Skolorna i lägren har dessutom  fått 1000 lärarhandledningar på arabiska som berättar hur svenska skolor arbetat med boken.

Glad läsare av StrutsbokenGlad läsare av Strutsboken

Boken ” Pojken som levde med strutsar ” handlar om Hadara, en västsaharisk pojke som växte upp i öknen med strutsar. Hans egen son är en av flyktingarna 

För västsaharierna är strutspojken Hadara en symbol för deras envisa frihetskamp. Hadara upplevde stora svårigheter, men gav aldrig upp, precis som dagens västsaharier.

En ny bok på arabiska är under tryckning, den innehåller en samling spökhistorier. Många är berättade av västsaharier i lägren, men också av personer i Sverige och i andra länder. Monica Zak har tecknat ner historierna. De har illustrerats med foton av Kim Naylor och teckningar av  Karin Södergen.

De västsahariska barnen behöver litteratur på arabiska, det språk de talar och läser i skolan men som det saknats böcker på. Numera ska det finns ett skolbibliotek på varje skola. Där ska det finnas böcker på arabiska. Boken om Hadara blev den första skönlitterära boken på arabiska i många av skolorna.

Bidrag till den fortsatta kampanjen sätts in på BiS pg 33 53 16-6. Skriv Västsahara på talongen                                 

                         En otrolig men sann historia

Bakgrund: När Monica Zak besökte flyktinglägren för tidningen Globens räkning 1993 hörde hon en märklig historia berättas av flyktingarna, den om en liten västsaharisk pojke som kom bort i en sandstorm och växte upp i en strutsflock. Varje gång slutade berättaren med att säga: Han hette Hadara. Det här är en sann historia

Det trodde inte Monica, men Polisarios två representanter i Stockholm påstod att historien var sann och en av dem dansade strutsdansen på deras kontor på Torsgatan. Han påstod att det var Hadara som lärt alla dansa strutsdansen sedan han återfunnit sin familj och börjat leva människoliv.

Monica Zak reste så småningom tillbaka till lägren för att gräva i historien. Strutspojken var död, men hon hittade hans son Ahmed Hadara. På hans berättelse och andra vittnesmål byggde hon boken ” Pojken som levde med strutsar”.                                   

                         Törst efter böcker på arabiska

Boken översattes till arabiska av Rawia Morra och boken trycktes i Algeriet. För att boken skulle komma till flyktingarna gjordes ett upprop i tidningen Västsahara. Miljöpartiet skänkte 5000 kronor och Monica Zak åkte tillbaka och kunde dela ut 200 ex av boken till några av lägrens skolor. Det var då hon upptäckte törsten efter böcker på arabiska, det språk som barn och vuxna kan läsa.

Skolministern och andra ministrar vädjade: de villa ha fler exemplar av boken. ” För det är den första bok som handlar om oss.” sade minister Ghalil Sidmuhammed. Och det är en bok som alla kan läsa.”

Den organisation som tog på sig att driva projektet ” Böcker på arabiska till de västsahariska flyktingbarnen” är organisationen BiS, bibliotek i samhälle som består av samhällsengagerade bibliotekarier.

                         6000 böcker framme

Under 2011 kunde 5000 böcker av boken tryckas i Algeriet och delas ut till lägrens alla skolor där man nu har startat skolbibliotek. Lärarna fick också en lärarhandledning som i ord och bild visar hur boken används i svenska skolor. 

 Det första folkbibliotek i lägren ligger i Smara och därifrån utgår en bokbuss som regelbundet besöker lägrens skolor. Flertalet böcker är donerade från Spanien och på spanska. Men där finns numera också många exemplar av strutsboken. Enligt bibliotekarierna är boken om Hadara på arabiska den mest efterfrågade och lästa boken av alla i lägren.

 Under 2012 trycktes 1000 strutsböcker till i Sverige av Mona Hennings förlag, en mycket vacker och hållbar bok. Den sändes till lägren med  Praktisk Solidaritets container och är avsedd i första hand för de befriade ockuperade delarna av Västsahara.

                         Fler böcker på arabiska

Den internationella solidariteten har under många år skickat böcker till lägren, böcker på spanska, engelska, franska, tyska. De är böcker som få kan läsa.

 Eftersom suget är så stort efter böcker på arabiska till det nystartade folkbiblioteket i Smara har VästsahareAkationen och Föreningen Västsahara bidragit med 15.000 kronor.  Böcker på arabiska både för barn och vuxna har inköpts i Sverige och skickats med Praktisk Solidaritets container och finns nu på folkbiblioteket i Smara och i bokbussen.

                         Ny bok till flyktingarna

En ny bok på arabiska blir tryckt under året i Algeriet. Den heter ”Den sjungande dödskallen” och innehåller spökhistorier som bl.a. berättats av flyktingarna i lägren och den har illustreras med teckningar av Karin Södergren och foton av Kim Naylor.

 

DU SOM VILL ATT BARN OCH VUXNA I LÄGREN SKA FÅ TILLGÅNG TILL FLERA BÖCKER PÅ ARABISKA:

Sätt in pengar på BIS konto  pg 33 53 16-6. Skriv Västsahara på talongen.

BilagaStorlek
Böcker på arabiska till flyktingbarnen 2010 - 2011.doc25.5 kB
Böcker på arabiska till flyktingbarnen.doc23 kB