EU

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2013-07-29

EU har fått, eller tagit på sig, ett allt större ansvar i Västsahara-konflikten. Med Frankrike, Spanien och Storbritannien som pådrivare har samarbetet med Marocko utvidgats ekonomiskt och militärt/säkerhetsmässigt. Marocko har ett mycket förmånligt associationsavtal med EU och är den största bidragsmottagaren i Medelhavsområdet.

Associationsavtalet ger möjlighet för EU att ta upp ockupationen och kräva respekt för internationell rätt, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta har dock inte gett några påtagliga resultat under de år avtalet varit i kraft.

Samarbetet har rötter långt tillbaka i tiden. Ett samarbetsavtal slöts 1976. Det följdes av EU-Marocko Associationsavtal 2000 som beslöts 1996 och trädde i kraft i mars 2000. En översikt över avtal och arbetsformer visar hur organiserat och integrerat samarbetet är: Samarbetet mellan EU och Marocko i dokument. Av särskilt intresse för Sverige är EUs fiskeavtal från våren 2006 med Marocko: se Fiskeriavtalet EU-Marocko viktig kampanjfråga och Aktuellt om fiskeavtalet.

Fiskeavtalet skulle utvärderas inför en förlängning 2010. Den har dock runnit ut i sanden  De studier som gjorts har inte publicerats. Det beror, att döma av läckor om deras resultat, att de inte håller för en kritisk, offentlig granskning.

Jordbruksavtalet med Marocko är också ett tvisteämne inom EU. Kommissionen publicerade våren 2011 sitt förslag till nytt avtal som bl a innebär en liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. Det ska bl a godkännas av EU-Parlamentet. Dess jurister och Jordbruksutskott har dock framfört kraftig kritik mot förslaget, och bromsat upp beslutsprocessen (juli 2011).

----------------------------

Under hösten 2008 fördes en diskussion förts om Sveriges hållning till det fördjupade samarbete (advanced status) som EU och Marocko förhandlat om under 2007-2008. 

VästsaharaAktionen och de politiska ungdomsförbund som är medlemmar skrev i september ett brev till svenska UD, som kritiserade de pågående förhandlingarna och bad Sverige att ställa villkor för att godkänna avtalet. UD svarade att Sverige avsåg att stödja ett avtal. Läs Brev till UD: Sverige, EU och fördjupat partnerskap med Marocko och UD: Svar på brev om förhandlingarna EU-Marocko.

Senare skrev forskarnätverket Western Sahara Resource Network, WSRW, ett internationellt upprop till EU mot avtalet. 35 svenska organisationer skrev under Uppropet till EU om Marocko-samarbetet.

I mars 2009 godkände EU-nämnden avtalet flör svensk del. Avtalet innebär att EU pekar ut Marocko som en mycket nära vän, och naturligtvis får ta på sig ett ökat ansvar för vad Marocko gör och inte gör. För de länder som likt Sverige sätter folkrätten högt kommer det att bli rejäla utmaningar i framtiden.

 

Nyheter

Protester i Västsahara mot EUs fiskeavtal med ockupanten Marocko

EUs planerade fiskeavtal med Marocko möter starka protester från ockuperade Västsahara, vars rika fiskebestånd hotas när EUs moderna båtar dammsuger vattnen. Avtalet fördöms av folkrättsjurister, och debatterades intensivt i EU-Parlamentet inför omröstningen den 10 oktober. Protesterna finns på sociala medier, och flera gatudemonstrationer har brutalt slagits ned i de hårt poliskontrollerade städerna. 

 

Svenska och internationella jurister underkänner EUs Fiskeavtal med Marocko

Även det nya fiskeavtalet mellan EU och Marocko bryter mot folkrätten. Det skriver ett tjugotal folkrättsjurister från tio länder i en juridisk granskning.  De ändringar som skett sedan EU-Parlamentet stoppade ett tidigare avtal 2011 är mest kosmetiska. Det nya avtalet måste tydligt undanta det ockuperade Västsaharas vatten, och avtalet måste följa det västsahariska folkets vilja och vara till dess nytta. Det nya avtalet gör inte detta, och bryter därför mot folkrätten. 

Pan-Afrikanska Parlamentet: Säg nej till Fiskeavtalet med Marocko!

- Jag vädjar till er att inte godkänna det nya fiskeavtalet mellan EU och Marocko, på grund av de negativa konsekvenser, juridiskt, politiskt och etiskt, som avtalet har för det västsahariska folkets suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Det skriver ordföranden i det Pan-AfrikanskaParlamentet, Nnaemeka Amadi, i ett skarpt formulerat brev till sin motsvarighet i EU-Parlamentet, Martin Schultz. 

EUs motsägelsefulla fiskepolitik

Tiotals ton av överbliven fisk dumpas utanför det ockuperade Västsaharas kust. Detta händer medan EU slutför förhandlingar om ett nytt fiskeavtal med Marocko. Den rutinmässiga dumpningen dokumenteras i en kommande rapport från Greenpeace och väcker allvarliga frågor om Marockos vilja och förmåga att slå vakt om de fiskeresurser som finns i bl a de västsahariska vattnen. Marocko verkar tillämpa och vidmakthålla ovanor som EUs nya fiskepolitik nu aktivt tar avstånd ifrån.

AP-fonder bryter med företag som köper fosfat från ockuperade Västsahara

Fyra AP-fonder säljer sina innehav i bl a bolagen Incitec Pivot, Australien och Potash, USA, på grund av deras import av fosfat för konstgödsel från det ockuperade Västsahara. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas gemensamma Etikråd. I ett pressmeddelande förklarar Etikrådet varför.

Franska Total vill delta i plundringen av Västsaharas olja

Det franska oljebolaget Total uppskattas redan ha satsat ca 75 milj dollar på seismiska undersökningar i det av Marocko ockuperade Västsahara. Det framgår av en rapport från internationella Western Sahara Resource Watch, WSRW. Undersökningarna görs trots att FN tydligt sagt att sådana aktiviteter bryter mot internationell rätt. - Total visar ett totalt förakt för de grundläggande principerna för folkrätten, säger Erik Hagen, ordförande för WSRW.

Västsahariska fiskare: EUs fiskeavtal leder till stöld och hotar havsmiljön

- EU-kommissionens föreslagna fiskeavtal med Marocko respekterar inte internationella regler, hotar miljön på grund av överfiske och respekterar inte det västsahariska folkets vilja. Det skriver tre västsahariska fiskeorganisationer från hamnstaden Dakhla i ett brev till EU som överlämnades i veckan. Fiskarna anser att avtalet bryter mot en rad internationella konventioner, t ex Havskonventionen, som både EUs medlemsstater och Marocko skrivit under.

Cirkus i Säkerhetsrådet om FN och skyddet av mänskliga rättigheter i Västsahara

Inte heller i år får FN, via sin fredsbevarande styrka MINURSO, övervaka respekten för de mänskliga rättigheterna (MR) i det ockuperade Västsahara. Men det blev en gropig resa innan Säkerhetsrådet kom fram till samma beslut som gällt de 20 senaste åren. 

Dakhlas vattenförsörjning hotas av "törstiga" tomatodlingar

De stora och växande grönsaksodlingarna utanför den västsahariska hamnstaden Dakhla tar sitt vatten från fossila källor hundratals meter under mark. Där odlas de s.k. cocktailtomater som exporteras bl a till Sverige. Men nu börjar odlingarnas vatten-törst oroa de lokala myndigheterna. 

Fiskeavtalet: EU-Parlamentariker vill att Kommissionen respekterar folkrätten i Västsahara

fiskebåtar i El Aaiúns hamnfiskebåtar i El Aaiúns hamn- Ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko måste vara i enlighet med det västsahariska folkets önskan och till deras förmån för att motsvara folkrättens krav. Så länge dessa krav inte är uppfyllda ser vi inga skäl för att godkänna ett nytt fiskeavtal. Det skriver EU-Parlamentets tvärgrupp för Västsahara i ett brev till EUs ”utrikesminister” Catherine Ashton och fiskekommissionären Maria Damanaki.

Prenumerera på innehåll