Rapporter från Western Sahara Resource Watch

Skapad: 2014-06-25, Senast uppdaterad: 2015-03-20

Rapporterna är på engelska och inlagda i tidsordning, med den nyaste överst. Originalet och aktuella nyheter finns på nätverkets hemsida, www.wsrw.org

  P for Plunder

 

Rapporten, uppdaterad mars 2015,  beskriver hur Marocko stjäl och säljer Västsaharas "guld" - fosfatmalm - en bristvara för bl a världens jordbruk. 2014 uppgick exporten till 2,1 miljoner ton. Den är en viktig inkomstkälla för Marockos kungafamilj, och används för att finansiera ockupationen. Trots att fosfatmalmen enligt FN tillhör det västsaharas folk deltar många utländska köpare i handel med stulet gods. Rapporten beskriver fosfatens väg från gruvan Bou Craa ut till köpare världen över. En handel viktig att sätta P för (P är också fosfatens kemiska beteckning).

Publicerad mars 2015


   Fuelling occupation 

 

Det svenska rederiet Wisby Tankers AB har tagit på sig uppgiften att leverera olja till det av Marocko ockuperade Västsahara: till elproduktion, industrier, transporter och till militär och polis. Rederiets två fartyg går i spårvagnstrafik Spanien - Västsahara. Rapporten beskriver rutiner, rutter och volymer mm.  

Publicerad juni 2014

 

 

  Dirty green march

 

Sol och vind är energislag på frammarsch, även i Västsahara. Rapporten visar hur Marocko satsar stort för att säkra energiförsörjningen till fiskeindustrin, jordbruk, mineralutvinning och ockupation. I satsningen deltar storföretag i branschen, som Siemens, med byggkapacitet och utrustning. Samtidigt är det tydligt hur Marocko försöker få del av de internationella medlen för "grön ren energi" i utvecklingsländerna. Men energi för "smutsiga" ändamål och producerad på ockuperad mark är vare sig grön eller ren.  

Augusti 2013

 

  Totally Wrong

 

Marocko har  tillsamman med internationella oljebolag under många år sökt efter olja på ockuperat territorium, främst till havs. Under denna tid har den franska oljejätten Total funnits till hands i olika roller. Oljan är en naturresurs som enligt FN tillhör det västsahariska folket. Men aktörerna i oljejakten fortsätter oförtrutet, och vägrar acceptera att verksamheten bryter mot internationell rätt. Rapporten beskriver spelarna, spelplanen och debatten kring eventuella framtida oljeutvinning 

September 2013

 

   Label and Liability

 

 

 

Det kommersiella jordbruket i Västsahara sker i jättestora drivhus, med stora drivbänkar fyllda med ditfraktad jord, tillförsel av stora mängder näringsämnen och med vatten från underjordiska källor. Där odlas framför allt cocktailtomater och meloner för export främst till Europa.  

September 2012