MINURSO-kampanjen 2011

Skapad: 2012-03-06

Instruktionerna för förra årets avslutade brevkampanj

Skriv till FNs Säkerhetsråd om att FNs övervakningsstyrka MINURSO ska få också övervaka respekten för  mänskliga rättigheter i Västsahara. Av 15 pågående fredsmissioner har FN ett MR-mandat i alla som bildats efter 1989, med undantag av MINURSO. Säkerhetsrådetbeslutar i mars/april varje år om att förlänga MINURSOs mandat. I fjol vållade de många breven från många länder stor uppmärksamhet och en het debatt i Rådet. I år har vi ännu bättre argument, och ska bli många flera bakom kravet!

Vi ber organisationer, institutioner och enskilda - både dem med ett visst kändisskap och "vanliga" medborgare - att skriva och delta i denna internationella kampanj. För organisationer gäller det då förståss att fatta beslut så fort som möjligt!

Om brevet

Här finns ett förslag till brev, som kan skräddarsys för att passa avsändaren och enadresslista till Säkerhetsrådets ordförande under mars respektive april samt övriga medlemmar. Skicka det så fort som möjligt, för att det ska få genomslag bland rådsmedlemmarna.

Breven adresseras till Rådets ordförande under mars (Kina), eller april (Colombia) för senkomna brevskrivare. Breven skickas lämpligen som e-post, men den som så vill kan komplettera med vanligt brev.

Om själva mailet

E-postbreven bör ha med MINURSO i ärendemeningen, och kan skickas i kopia till flera eller alla övriga medlemmar. Sänd också kopia till Sveriges FN-Representation,representation.new-york@foreign.ministry.se, samt till info@vastsaharaaktionen.seför vår uppföljning av kampanjresultatet.

Här finns också referenser till bakgrundstexter. Bland de senare är särskilt den marockanskastormningen av protestlägren i öknen viktig. En aktiv insats av MINURSO då kunde kanske ha lindrat eller förhindrat konfrontationen. Det gäller också de militära operationer som Marocko inlett nu i mars mot den västsahariska befolkningen i hamnstaden Dahkla.
 

Agera via Facebook!

Internationellt har kampanjen öppnat en Facebook-sida för den som vill enkelt ge sitt personliga stöd.