Miljöfrågor i Västsahara

Skapad: 2007-11-14, Senast uppdaterad: 2009-03-16


Plundringen av naturresurser orsakar skador på den känsliga miljön

Miljön i koloniala områden är än mer utsatt och värnlös än till och med den i de fattigare u-länderna. Ingen har vare sig ansvar, intresse eller lust att lägga ned arbete på att skydda den för rovdrift eller andra ingrepp.

I en uppsats, Västsahara – naturresursernas roll i avkoloniseringen, diskuterar Axel Goldau vid Institute for Applied Cultural Research detta allmänt och med referens till Västsahara.

Mer konkret möter vi problemen i vårt kampanjarbete.

Fisket, och EUs avtal med Marocko, som underlättar för mindre nogräknade fiskeföretag att ta av de ännu ganska orörda fiskebestånden utan för Västsaharas kust.

Grönsaksodlingarna, bl a nära Dakhla,som sker helt artificiellt, med tillförsel av kemikalier och utnyttjande av vattendepåer 300 - 600 m under jord. Se Konstbevattnade växthus suger upp Västsaharaöknens sista droppar

Sandexporten i stor skala, som orsakar skador på den strandnära miljön. Se Stulen sand till Kanarieöarnas playor!

Den militära aktiviteten i Västsahara, främst i närheten av sandmuren, har redan orsakat skador genom de mängder av dödande krigs-sopor som finns kvar från kriget samt det ökade tryck som uppstår på de någorlunda minfria ytorna. Men skadorna fortsätter, genom blotta närvaron av de ca 165 000 man som bevakar muren, deras vardagssopor, transporter, militärt förbrukningsmateral etc. Se Bort med muren och minorna

Även flyktinglägren utsätts för påfrestningar, från skyfall till sandstormar. Sandmoln över flyktinglägren hopades i oktober 2008.

Sammantaget innebär detta att i Aktionens arbete måste vi uppmärksamma miljöförstöringen som en särskild faktor, orsakad av ockupationen, försöka stoppa pågående ingrepp samt, naturligtvis, kräva att ockupationen och plundringen upphör och Västsahara får möjlighet att försvara och reparera sin ömtåliga livsmiljö.

Det innebär bl a att peka på miljöargumenten även när vi talar med företag, investerare och transportörer om deras roll i den illegala exploateringen av Västsahara. Vi måste dessutom knyta till oss och samarbeta med expertis på miljöområdet för att inventera, kartlägga och arbeta med både de områden som nämnts och andra aspekter som vi ännu inte uppmärksammat.

Efter en självständighet måste Sverige och andra länder vara beredda att bistå, tekniskt, kunskapsmässigt och kanske ekonomiskt för att återställa de mest skadade och viktiga områdena.