Miljöfrågor

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2011-08-08

Exploateringen av naturresurser orsakar skador på den känsliga miljön i Västsahara.

Miljön i koloniala eller ockuperade områden, som Västsahara ,är än mer utsatt och värnlös än till och med den i de fattigare u-länderna.
Ingen har vare sig ansvar, intresse eller lust att lägga ned arbete på att skydda den för rovdrift eller andra ingrepp. Omvärlden har alltså både ett moraliskt ansvar och ett egenintresse att ingripa och slå vakt om även dessa miljöer. För en bakgrund som ger en översikt och utgångspunkter för Aktionens miljöarbete, se Miljöfrågor i Västsahara

I Aktionens arbete måste vi uppmärksamma miljöförstöringen som en särskild faktor, orsakad av ockupationen, försöka stoppa pågående ingrepp samt, naturligtvis, kräva att ockupationen och plundringen upphör och Västsahara får möjlighet att försvara och reparera sin ömtåliga livsmiljö. Det innebär bl a att även peka på miljöargumenten när vi talar med företag, investerare och transportörer om deras roll i den illegala exploateringen av Västsahara.

Vi måste dessutom knyta till oss och samarbeta med expertis på miljöområdet för att inventera, kartlägga och arbeta med både de områden som nämnts och andra aspekter som vi ännu inte uppmärksammat. Det gäller särskilt den pågående exploateringen av fosfat, som också i sig själv är en global, livsviktig bristvara, den intensifierade oljeletningen på land och till havs, samt det intensiva fisket.

Efter en självständighet måste Sverige och andra länder vara beredda att bistå, tekniskt, kunskapsmässigt och kanske ekonomiskt för att återställa de mest skadade och viktiga områdena.
------------------------------------

Nyheter

Västsaharier uppmanar EU-parlamentet fälla Fiskeavtalet med Marocko

- EU-Parlamentet kan följa USAs exempel och rösta för att undanta Västsahara från handelsavtal med Marocko. Det skriver organisationen, Saharawi Natural Resource Watch, SNRW, i ett brev till EU-Parlamentets ledamöter inför ett kommande beslut om ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko. Organisationen består av aktivister och experter. - Vi anser att ett ett sådant avtal bara förlänga konflikten och den mänskliga tragedi som vi västsaharier levt i under nära fyrtio år. 

Grön el ska sätta fart på Marockos plundring av Västsahara

Två stora vindkraftsparker och två solkraftsanläggningar om tillsammans nära 1000 MW ska byggas på ockuperad mark i Västsahara. Kraftverken ingår i en marockansk storsatsning för att minska oljenotan för Marocko, men också för att öka energiförsörj-ningen till gruvor, fabriker, fiskeanläggningar mm i det ockuperade Västsahara, dvs till intensifierad plundring av landets resurser.

Västsahariska fiskare: EUs fiskeavtal leder till stöld och hotar havsmiljön

- EU-kommissionens föreslagna fiskeavtal med Marocko respekterar inte internationella regler, hotar miljön på grund av överfiske och respekterar inte det västsahariska folkets vilja. Det skriver tre västsahariska fiskeorganisationer från hamnstaden Dakhla i ett brev till EU som överlämnades i veckan. Fiskarna anser att avtalet bryter mot en rad internationella konventioner, t ex Havskonventionen, som både EUs medlemsstater och Marocko skrivit under.

Dakhlas vattenförsörjning hotas av "törstiga" tomatodlingar

De stora och växande grönsaksodlingarna utanför den västsahariska hamnstaden Dakhla tar sitt vatten från fossila källor hundratals meter under mark. Där odlas de s.k. cocktailtomater som exporteras bl a till Sverige. Men nu börjar odlingarnas vatten-törst oroa de lokala myndigheterna. 

EU - Marocko: Fiskeavtalet en omgång till??

I dag, fredag den 13 januari, inleds processen att förhandla fram ett nytt Fiskeavtal mellan EU och Marocko. Det sker vid ett möte med en arbetsgrupp med företrädare för medlemsstaternas regeringar, där EU-Kommissionen presenterar ett underlag och riktlinjer för förhandlingarna. Men risken finns att även det nya avtalet kommer att omfatta Västsahara.

Fiskeutskottet rekommenderar fortsatt EU-fiske i Västsaharas vatten

EU-Parlamentets Fiskeutskott rekommenderade i tisdags Parlamentet att säga Ja till ett förlängt fiskeavtal med Marocko som också innefattar Västsaharas vatten. Röstsiffrorna blev 12 för Ja till avtalet, 8 Nej, med 1 nedlagd röst. Tidigare har Budgetutskottet och Utvecklingsutskottet rekommenderat Parlamentet att avvisa avtalet. Nu ska hela Parlamentet ta ställning till avtalet under sin session 12 – 15 december.

 

Nederlag i EU-Parlamentet - trist men ändå fall framåt!

EU-Parlamentet avslog torsdag 29.9 motionen från 77 ledamöter om att dra Fiskeriavtalet med Marocko inför Europa-domstolen. Röstsiffrorna blev 221 röster för, 302 emot och 30 nedlagda. Det fattades alltså knappt 60 röster för ett godkännande.

Hungerstrejkar mot Marockos plundring av Västsaharas resurser

- Snälla ni, sluta stjäla våra naturresurser! Det är en av flera uppmaningar från sex hungerstrejkande unga västsaharier i den marockanska staden Guelmim. Där finns en stor andel västsaharisk befolkning, som aktivt arbetar för självständighet, mot social, ekonomisk diskriminering och mot den pågående marockanska plundringen av Västsaharas naturresurser.

Litauiska Lifosa utkastad ur FNs etikprogram för sin illegala fosfatimport

Litauiska AB Lifosa påstod sig följa FNs etiska program Global Compact. Det var bra för företagets image, och kontakter med etiska investerare. Samtidigt importerade Lifosa stora mängder fosfat från ockuperade Västsahara Men den 2 juni kastades Lifosa ut ur programmet.

Göteborgsfiskarna underkänner Göteborgs Tingsrätt om illegalt Västsaharafiske

De Göteborgsfiskare som åtalades i april 2009 för illegalt fiske i Västsaharas vatten fortsätter att försena rättegången vid Göteborgs Tingsrätt. - Det har gått troll i det här målet. Nu ligger det hos Högsta Domstolen, säger åklagaren James von Reiss. 

Prenumerera på innehåll