Mer om VästsaharaAktionen

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2014-01-15

Vad är VästsaharaAktionen?

Kampen för självständighet för Västsahara, Afrikas sista koloni

VästsaharaAktionen är en gemensam aktion för att stödja det västsahariska folket i deras kamp. Det sker genom opinionsbildning och solidaritetsaktioner i Sverige, praktiskt och humanitärt stöd till flyktingarna samt som del i det växande internationella solidaritetsarbetet för Västsaharas frihet.

Aktionen baseras på en Plattform för VästsaharaAktionen, som förklarar varför vi måste agera nu, och som formulerar ett antal konkreta krav.
I Aktionen ingår ett antal svenska Medlemsorganisationer.

Demonstration av samarbeteDemonstration av samarbete

Det västsahariska folkets kamp förs på många nivåer. Den förs i FN, som enligt sina grundsatser ska övervaka avkoloniserings-processen, den förs mot förtrycket i de delar av landet som ockuperas illegalt av Marocko, och den förs för ett människovärdigt liv för de mer än 160 000 flyktingar som lever i läger i väntan på att få återvända till ett fritt Västsahara.

Ditt stöd är värdefullt, och Du kan delta i arbetet på olika sätt! Se: Bli aktiv. Detsamma gäller nog för organisationer där Du är medlem. Se Västsahara - kampen mot förtryck och kolonialism i ett nötskal

Välkommen!

Om Aktionens tillkomst och inre liv ..

Kampanjarbetet utgår från den plattform som antogs då Aktionen bildades. De krav som då formulerades var ett sätt att på förhand utpeka ett antal viktiga aspekter i kampen för Västsaharas självständighet som medlemsorganisationerna var beredda att samarbeta kring. Plattformen är tänkt att "hålla" under hela den tid det tar innan sjävständigheten är nådd, och det västsahariska folket ska kunna ta över ansvaret för sitt land.

Plattformen presenterades för en rad organisationer som underlag för deras ställningstagande till ett samarbete för Västsahara.

Antalet medlemsorganisationer växer sakta men stadigt, samtidigt som informationen om Västsahara når allt längre in i de deltagande organisationerna, och ut till enskilda medlemmar och sympatisörer.

Inom ramen för de områden som pekats ut måste naturligtvis både arbetsformer och de konkreta dagsaktuella frågorna väljas och prioriteras, beroende på det aktuella läget. Det speglas oftast i nyhetsnotiserna och under rubriken Kampanjer.