Marockos fiskeförhandlingar med EU strandade – men inte med Ryssland!

Skapad: 2013-02-19, Senast uppdaterad: 2013-02-21

Den femte omgången av förhandlingar mellan EU och Marocko om ett nytt fiskeavtal avbröts den 11 februari och väntas fortsätta i slutet av månaden. Samtalen omges av mycket hysch-hysch, men också mycket spekulationer. Mycket tyder på betydande motsättningar, framför allt om ersättningen till Marocko för fiskerättigheterna. Marocko sägs kräva 38 milj €, medan EU vill erbjuda högst 28 milj €. 

Något undantag för Västsaharas vatten verkar inte vara aktuellt denna gång heller. Det innebär att västsahariernas krav, med stöd i folkrätten, att deras fiskevatten ska lämnas i fred återigen negligeras. Å andra sidan lär EU vilja ha in en paragraf om mänskliga rättigheter i avtalet, vilket irriterar Marocko. 

Men när dimmorna skingras kan det mycket väl ligga ett likartat avtal som det EU-Parlamentet förkastade i december 2011 på bordet för beslut. 

Samtidigt meddelas att Marocko och Ryssland nu i februari slutit ett avtal som ger Ryssland rätt att i fyra år framåt fiska med 10 båtar i ”marockanska vatten” (Moroccan Atlantic Exclusive Economic Zone). Ryska båtar har redan synts där sedan december 2012, och då främst i Västsahara, enligt WSRWs observationer. Marocko tillåter Ryssland ta upp 100 000 ton per år av främst sardiner och makrill, till ett pris av 5 milj USD.

Men medan dessa förhandlingar fördes publicerade det tidigare ryska språkröret Pravda en artikel med rubriken EU dansar med Djävulen. I den kritiserades EUs pågående fiskeförhandlingar