Marocko

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2011-07-08

Marocko - soligt turistland med mörka baksidor

För Marocko är det uppenbarligen viktigt att ha ett gott rykte och att avvisa eller förneka varje ifrågasättande eller kritik - internationellt och på hemmaplan.

Det är viktigt för att kunna fortsätta att spela rollen av en av EUs närmaste vänner, att kunna vara god handelspartner och lönsamt investeringsland. Men också att vara pålitlig säkerhetspolitisk vakthund åt EU och USA i sin region och kunna stärka även sitt militära grepp över Västsahara och gentemot grannen Algeriet. Allt detta samtidigt som ockupationen och den ekonomiska exploateringen av Västsahara fortsätter.

De djupa ekonomiska och sociala klyftorna i det marockanska samhället är en ständig fara. Marocko har 114e plats i världen ifråga om Human Development Index, lägre än genomsnittet för arabländerna. De mest uppenbara brotten mot de mänskliga rättigheterna i Marocko har mildrats. Men den svenska regeringens beskrivning av regimen som en "exekutiv monarki", dvs en feodal diktatur som inte får kritiseras, är fortfarande relevant, i synnerhet efter maktskiftet i Tunisien.

Kung Mohammeds olika maktsfärerKung Mohammeds olika maktsfärer

Kung Mohammed VI slår vakt om arvet från sin far Hassan II och hans ockupation av Västsahara, tydligast i ett uppmärksammat och avslöjande tal 6 nov 2009 till minne av den s.k Gröna Marschen 1975. Men inför den "arabiska demokrativågen" 2011 har han också drivit igenom en ny "demokratisk" grundlag, som säkrar hans egen centrala position.  Se också om kungens förmögenhet.

Internationellt måste regimen ta skydd bakom sina goda vänner, bl a Frankrike, Spanien, Storbritannien, för att kunna undvika att ställas till svars för sina uppenbara brott mot internationell rätt. Se mer om EUs roll och om samarbetsavtalen.

Denna vänskap går ut över den västsahariska befolkningen, som förlorat både sitt hemland, sina demokratiska, mänskliga rättigheter, och har livsvillkor som vi vet från allmän medicinsk erfarenhet medför ökade sjukdomsrisker, både fysiska och psykiska, med risker för en för tidig död

Dessa mörka sidor av det marockanska samhället syns sällan i media och saknas helt i turistinformationen. Ytterst få turister vet att under det berömda torget Djemaa El Fna i Marrakech ligger en av polisens förhörscentraler, där hundratals västsaharier under åren förhörts och torterats. Tystnaden är bokstavligen ett dödshot för många västsaharier, torterarna vet att deras övergrepp sällan når offentligheten.

Våra texter här är inget försök att ge en samlad bild av Marocko. De bidrar förhoppningsvis till att fylla ut de informationsluckor vi upplever finns här i Sverige, och öka förståelsen för den kamp som det västsahariska folket fört i decennier. De redovisar också ockupationens och förtryckets konsekvenser, de ekonomiska brott som sker och hur de stora aktörerna i det internationella samhället ofta tyst spelar med i plundringen, när det i stället ganska enkelt går att få ett slut på hela konflikten, enligt internationell rätt.

Nyheter

Daglig repression och diskriminering i ockuperade Västsahara

- Mer än 80 västsahariska politiska fångar finns för närvarande i de marockanska fängelserna. Några av dem har dömts till långa fängeelsestraff efter summariska rättegångar, andra väntar i månader och år på rättegång. Det skriver Polisarios representant i Europa. Mohamed Sidati, i brev till EU-Parlamentets ledamöter. Sidati konstaterar att EU gjort Marocko till en ”strategisk partner”, med en rad förmåner. Det ger EU också verktyg för att upphöra med sin illegala ockupation och sina övergrepp i Västsahara.

EU godkände Marocko-avtal om frihandel med jordbruksprodukter

I februari godkände EU-Parlamentet ett avtal om frihandel med Marocko med tullfrihet och ökade kvoter för bl a tomater och andra grönsaker, citrusfrukter och fiskprodukter. Parlamentet röstade igenom avtalet med 369 ja, 225 nej och 31 nedlagda. Västsahara nämns inte i avtalstexten, trots den heta debatten om Fiskeavtalet. EUs märkliga manövrer kring Marocko-avtalen verkar fortsätta ...! 

Varning för ”stulna” tomater och meloner från Västsahara!

- Stora mängder tomater, gurkor och meloner importeras redan till EU-marknaden, även till Sverige, från odlingar på ockuperat område i Västsahara. Ockupationsmakten Marockos produktion där av jordbruksprodukter ökar kraftigt, Produktionen och importen bryter mot internationell rätt. Det framgår av en ny rapport från det internationella nätverket Western Sahara Resource Watch, WSRW. 

Västsahariska studenter knuffades ut från tredje våningen

Tre västsahariska studenter knuffades ned från tredje våningen av marockansk polis, enligt organisationen Equipe Media. De hade under en demonstration tagit sin tillflykt till en terass i ett hus intill busstationen i studieorten Agadir. I fallet fick de ryggskador och armbrott, och fördes till sjukhus. Ytterligare minst ett tiotal studenter skadades då polisen angrep demonstranterna.

Utsatta västsahariska aktivister behöver skydd mot marockanska övergrepp

- Tillåt observationer på plats av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara av en lämplig FN-enhet, som t ex ett MINURSO med utvidgat FN-mandat!

Det är den första rekommendationen till Marockos regering som Human Rights Watch, HRW, ger i Västsaharaavsnittet av sin nya World Report 2012. Avsnittet visar hur trakasserierna, diskrimineringen och misshandeln av västsaharier sker med stöd av Marockos lagar mot kritik av landets ”territoriella integritet”, dvs att Västsahara inte är en del av Marocko.

EU vill fortsätta att fiska i Västsaharas vatten!

Det har blivit strid i Riksdagen om Sveriges hållning till EUs nya Fiskeavtal, FPA, med Marocko. EU-Parlamentet röstade i Lucia-tid ned en förlängning av det gällande avtalet därför att det också omfattade Västsaharas vatten, i strid med folkrätten. Redan dagen före Julafton lade EU-Kommissionen fram ett nytt förslag till mandat att förhandla med Marocko, som omfattar det ockuperade Västsahara men också strikt ska respektera folkrätten. Att förena de två ståndpunkterna är en svårlöst ekvation. Förslaget ska godkännas av EUs Ministerråd i mitten av februari. 

Marocko uppmanas ansluta sig till Internationella Brottmålsdomstolen, ICC

Marocko och Bahrein uppmanas godkänna (ratificera) Rom-stadgan och andra avtal om Internationella Brottmålsdomstolen, ICC. De två länderna står i fokus för en ”värvningskampanj” i januari 2012 för att få fler länder att ansluta sig till ICC, vars rättsområde är brott mot mänskligheten i olika former.

Marocko rustar upp - köper jaktplan från USA

Marocko har nu köpt 24 F-16 jaktplan från USA som det senaste tillägget till en lång lista krigsmaterial de senaste åren. Marocko köper amerikansk krigsmaterial för ca 100 milj  USD årligen, och är bland de fem största mottagarna av amerikanskt överskottsmaterial.

Rättegångar och fängslanden av människorättsförsvarare i Västsahara

Mänskliga rättigheter blir en av de viktiga frågorna för Västsahara också under 2012. Året inleds med en uppmärksammad arrestering i ockuperade Dakhla och med en massrättegång i Rabat, med fyra svenska jurister som observatörer.

Brev till UD om Västsahara – kräv inspektion på plats av mänskliga rättigheter

- Vi förutsätter att Sverige driver frågan om Västsaharas mänskliga rättigheter, MR, inom FNs MR-Råd, och då förespråkar att Rådet gör observationer på plats i det ockuperade Västsahara. Dess befolkning utsätts för en fortgående diskriminering och brott mot sina mänskliga rättigheter från ockupationsmakten Marocko. FN bör ta ansvar för att skydda västsahariernas säkerhet och integritet.

Det är budskapet i ett brev den 6 dec till Carl Bildt och UD från de tre oppositionspartierna S, MP och V.

Prenumerera på innehåll