Marocko - växande militärmakt

Skapad: 2009-03-30, Senast uppdaterad: 2012-01-19

Marocko har sedan kriget i Västsahara en betydande militär kapacitet. I Västssahara finns mer än 100 000 man, som bl a övervakar den minerade muren mot de befriade områdena av Västsahara. De fungerar också tillsammans med polisen och de olika säkerhetsorganen som en traditionell ockupationsstyrka som övervakar de kvarvarande västsaharierna., samtidigt som de skyddar de växande marockanska investeringarna och de marockanska bosättarna.

Vapenaffärer

Under de senaste åren har Marocko allmänt förstärkt sina militära resurser kraftigt. Det är en upprustning på bred front och i stor skala. Där ingår, enligt mediauppgifter bl a 20 begagnade F16-plan som Marocko fick 2002 från Saudi-Arabien till vrakpris och ett femtiotal T-72 stridsvagnar som köptes från Vitryssland.

Några år senare utökades det redan välförsedda artilleriet med ett femtiotal självgående 155 mm haubitsar modell M-109A5 från USAs överskottslager. 2007 sålde Spanien 1200 terrängbilar (VAMTAC), 800 terränglastbilar och 10 patrullbåtar. Ungefär samtidigt sålde Frankrike 18 Rafaele jaktplan och sofistikerade raketer som kan bäras av både Rafaeleplanen och de Mirageplan Marocko har sedan tidigare. Och upprustningen fortsätter.

Försvarsbudgeten 2009 är dubbelt så stor som 2008, och tar 16 % av statsbudgeten. Ett av skälen till den utvidgade budgeten är att kunna köpa "nya, och mer sofistikerade vapensystem".

Säkerhetsstyrkor

I de ockuperade delarna av Västsahara opererar också flera av Marockos säkerhetstjänster. International Crisis Group nämner i en rapport från 2007 Groupes Urbains de Sécurités (GUS),  Compagnies Mobiles d’Intervention (CMI), Groupes d’Intervention Rapide (GIR), Forces Auxiliaires (FA), Renseignements Généraux (RG), Direction de Sécurité du Territoire (DST). De flesta av dem lär också vara verksamma i själva Marocko. Inga pålitliga uppgifter om hur stora styrkorna är som verkar i Västsahara är kända.

"Säkerhetssamarbete" med andra nationer

Associationsavtalet mellan EU och Marocko knyter an till den s.k. Barcelonaprocessen, som täcker samarbete inom fyra områden: politik, ekonomi/finansiering, social/kultur samt migration. På senare år har "terroristbekämpning" seglat upp som viktigt område och EU markerar ofta att samarbetet med Marocko handlar om säkerhet. Konkret handlar det om ett antal frågor. att kontrollera flyktingströmmen från Afrika, att ingå i Storbritanniens skyddsmekanismer för Gibraltar och kontrollen över inloppet till Medelhavet samt om terroristbekämpning, dvs övervakning av misstänkta grupper samt att förvara, behandla och förhöra fångna terroristmisstänkta, inklusive fångar på väg till eller från Guantanamo. Hur det senare kan gå till skymtar i de vittnesmäl som nu kommer från frisläppta Guantanamofångar, t ex i fallet Binyam Muhamed.

Uppgifter om rent militärt samarbete, utöver vapenhandeln, läcker ibland också ut. Samövningar bl a med brittiska trupper i öknen har förekommit.

Upprustning av en envåldsstat i ett känsligt område

Marocko är en envåldsstat ("exekutiv monarki" enligt svenska regeringen) med djupa ekonomiska och sociala klyftor, som står långt ned i rankinglistorna för pressfrihet och andra MR-frågor, som bl a är en stor producent och exportör av cannabis särskilt till EU samt har ockuperat en koloni mot Haagdomstolens utslag och FN-stadgan. Det senare är en destabiliserande faktor i regionen, utöver de friktioner som finns mellan Marocko och Algeriet i övrigt.

Det finns anledning att sätta många frågetecken för en "säkerhetspolitik" som innebär att med vapenförsäljningar och annat samarbte bidra till en förnyad, kraftig upprustning av en sådan aktör, i en känslig region utan att verka vilja på allvar bidra till en lösning av Västsaharakonflikten enligt internationell rätt. Det internationella rättsläget är glasklart enligt tunga bedömare, det väntar bara på att bli respekterat och åtföljt.

Med den nuvarande hållningen från EU och dess medlemsstater riskerar Västsaharakonflikten förvärras, t o m med okontrollerade våldshandlingar, samridigt som EUs trovärdighet och vilja att respektera demokrati, MR och internationell rätt undermineras och ifrågsätts.

 

Nyheter

Marocko köper vapen för bruk både på hemmafronten och utomlands

Marocko fortsätter sin militära upprustning. Vapenköpen från Spanien ökade med 86 procent från 2011 till 2012, och uppgick till 2.8 milj euro (ca 24 milj SEK). Från USA har nyligen 80 bepansrade fordon av märket Lenco Bearcats köpts in. De ska användas för att möta ”problem med den allmänna ordningen”, som demonstrationer och barrikader!

USA och Marocko på kontrakurs om Västsahara

Marocko ställer in en stor militärmanöver tillsammans med 1400 amerikanska soldater, Red Lion 2013. Det sker i protest mot att USA nu föreslår att FN ska övervaka hur de mänskliga rättigheterna respekteras i det ockuperade Västsahara och i de västsahariska flyktinglägren i västra Algeriet. Förslaget läggs fram inför FNs Säkerhetsråd som årligen behandlar Västsahara-konflikten och FNs roll i den.

USAs övar Marockos militär använda gummikulor mot demonstranter

Under den amerikanska militärmanövern Africa Lion 2012 samövade US Marines och marockanska trupp insatser mot demonstranter på ett övningsfält utanför marockanska Tifnit.  Det är nedslående och stötande att se hur en ledande medlem i FNs grupp kallad ”Västsaharas vänner” så nära samarbetar med ockupationsmakten, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen. 

Marocko rustar: tre nya supermoderna fregatter

Militärt fortsätter Marocko sin upprustning, nu till sjöss. Snart levereras en supermodern fregatt från ett holländskt varv, den sista en serie på tre fregatter beställda från Holland och Frankrike.

Marocko rustar upp - köper jaktplan från USA

Marocko har nu köpt 24 F-16 jaktplan från USA som det senaste tillägget till en lång lista krigsmaterial de senaste åren. Marocko köper amerikansk krigsmaterial för ca 100 milj  USD årligen, och är bland de fem största mottagarna av amerikanskt överskottsmaterial.

Militarisering pågår av ockuperade Västsaharas städer ...

Västsaharas ”storstäder” El Aaiún och Dakhla spärras av med grusvallar och diken, med ett fåtal ”portar” med vägspärrar. Runt om finns militärförband utplacerade, och polis patrullerar känsliga områden av stadskärnorna. Allt fler nya marockanska bosättare uppmuntras flytta in, medan den västsahariska befolkningen trakasseras, utsätts för huliganangrepp samt för att få egendom och bostäder förstörda. Över allt vilar en allt tätare medieskugga.

Västsahariska Dakhla en belägrad stad – minst 7 döda

Minst sju personer dödades på söndag kväll, den 25 september, då marockansk militär och marockanska bosättare stötte samman med västsaharier i Västsaharas andra stad, Dakhla. Ett trettiotal arresterade. Stora militärstyrkor har samlats och spänningen mellan marockanska bosättare och västsaharier ökar.

80 döda i marockansk militär flygkrasch

En C-130 Herkules från Marockos armé kraschade i dåligt väder mot en bergvägg på väg från ockuperade Västsahara till Marocko. I kraschen dog besättningen samt 60 soldater och 12 civila. - Det tyder på att planet upprätthöll permittenttrafiken för ockupationsstyrkan i Västsahara, säger Sören Lindh, VästsaharaAktionen. Ockupationen kostar det marockanska folket stora pengar. Dessutom kräver den mänskliga offer, som i detta tragiska fall. Vinsterna från plundringen av Västsaharas resurser stannar däremot främst i kretsen kring kungen och hos utländska bolag.

Polisario uppmärksammar 35-årsdagen med minfyrverkeri

SADR och Polisario ordnade ett rejält födelsedagsfyrverkeri den 28 februari, på 35-årsdagen av republiken SADRs bildande. Fyrverkeriet bestod av drygt 1500 marockanska minor som sprängdes. Minorna har vaskats fram ur ökensanden på befriat område, öster om sandmuren kring den lilla orten Tifariti. Samtidigt förstördes ca 2000 granater och annan ammunition som hittats i området.

Wikiläckor om Marockos militär som kungen inte riktigt litar på

Wiki läcker även från Rabat, Marockos huvudstad. Bland flera dokument som handlar om samtal kring den diplomatiska vardagen finns ett intressant telegram som försöker beskriva militärens roll i Marocko.

Prenumerera på innehåll