Litteratur och tidskrifter

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2013-10-09

Litteratur och tidskrifter om Västsahara

Tidskriften Västsahara
4 nr/år, utges av Föreningen Västsahara
Prenumeration: 125:-
Organisation: 150:-
Stödprenumeration 150:-
Pg 204003-8

Böcker, rapporter

Västsahara – Europas sista koloni i Afrika 2013
av Lena Thunberg, Föreningen Västsahara.
132 sidor, stort bildmaterial.
90:- + porto, beställs på www.vastsahara.net eller tel 070-475 4645

Västsahara är till stora delar ockuperat av Marocko sedan 1975. Men Spanien har ett stort ansvar, eftersom den spanska kolonialmakten inte genomförde en avkolonisering. Hur kan omvärlden, inklusive EU, tillåta Marocko att fortsätta ockupationen, bryta mot FN-resolutioner, begå övergrepp på civilbefolkningen i den ockuperade delen av Västsahara och tömma landet på naturresurser?
Skattkammaren Västsahara är en liten bricka i ett storpolitiskt spel där folkrätten är satt på undantag.160 000 alltmer frustrerade flyktingar väntar i öknen.
Läs intervjuer med västsaharierna Sultana, Leaarosi, Aminatou, Nhabouha, Brahim och Decala.

Övrigt innehåll: Historisk översikt, FN:s oavslutade avkolonisering, Råvarorna och stölden, Den ockuperade delen av Västsahara, Flyktinglägren, Den befriade delen av Västsahara, Polisario och SADR, Omvärlden och Västsahara, Marocko.

Närbilder av Marockos ockupation
Anteckningar och intervjuer från en resa i det ockuprade Västsahara i mars 2007.
Av Lena Thunberg. Rapporten kan hämtas hem gratis.

Minoritet i sitt eget land
Reserapport från ockuperat Västsahara 2005
Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola

Västsaharas kamp för självbestämmande. Polisario - befrielserörelse, politiskt parti och regering
Lars Björk. 2008, utg. Palmecentret och Global Publications. Kan laddas ned i två delar: omslag samt text

Västsahara – avkolonisering med förhinder, Claes Olsson, Global Publications, 2002, pris 80:-
Boken kan beställas från: Stiftelsen Global Kunskap
Box 1221, 75142, Uppsala eller mejl:

Endgame in the Western Sahara – What future for Africas last colony? Toby Shelley, Zed books, 2004.
Beställs via

International Law and the Question of Western Sahara
Karin Arts, Pedro Pinto Leite (red), 2007,
International Platform of Jurists for East Timor and the Institute of Social Sciences in The Hague.
Under utgivning. Beställ via email:

Western Sahara. The Role of Natural Resources in Decolonization.
Claes Olsson (red). Nordiska Afrikainstitutet 2006. Kan laddas ned som pdf:
http://www.nai.uu.se/publications/books/book.xml?id=25191

Pojken som levde med strutsar,
Monica Zak, 2001

Jag såg solen två gånger på 10 år,
Ali Bourequat, 2003