Låt FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara

Skapad: 2009-04-25, Senast uppdaterad: 2014-04-19

24.4.2009

– Ge FN:s övervakningsstyrka i Västsahara, MINURSO, i uppdrag att
också övervaka de mänskliga rättigheterna för den västsahariska
befolkningen. Det skriver VästsaharaAktionen i ett brev till FN:s
Säkerhetsråd, som i slutet av april beslutar om en förlängning av
MINURSOs mandat ytterligare ett år.  MINURSO skapades för att övervaka den FN-förhandlade vapenvilan 1991 och den därpå utlovade folkomröstningen om självständighet för Västsahara.

Läl hela Låt FN övervaka mänskliga rättigheter i Västsahara