Kvinnors erfarenheter av utveckling i permanent krisläge - Exemplet Västsahara

Skapad: 2010-04-16, Senast uppdaterad: 2010-04-16

Kvinnorna har ett starkt inflytande över den sociala utvecklingen i de västsahariska flyktinglägren, och har utvecklar ett antal fungerande strategier för att möta de tuffa förhållanden som råder i lägren. I praktiken har kvinnorna redan från början haft ansvar för administrationen av lägren, och fått ledningen över många samhällssektorer.  

Forskarna Maria lópez Bellos och Izantzu Mendia Azkue från det Baskiska universitetet i Bilbao har skrivit en uppsats, publicerad i  JAMBÁ: Journal of Disaster Risk Studies 2009, om de västsahariska kvinnornas erfarenheter både av kompetensutveckling och lokal samhällsutveckling.

Studien baseras bl a på två besök i lägren 2007 och 2008.

 

BilagaStorlek
Kvinnors erfarenheter av kris och utveckling i Västsahara.pdf419.02 kB