Kurser

Skapad: 2010-03-08

Västsahara - en resande kurs med tema flyktingskap

Kursen 2010Kursen 2010För dig som vill lära dig mer om EU:s flyktingpolitik och situationen för flyktingar som kommer till Sverige och Europa.
Marockos ockupation av Västsahara och det politiska läget i nordvästra Afrika är centralt i kursen. Vi sätter oss in i de mänskliga rättigheterna, världspolitik, globaliseringens, kolonialismens och imperialismens historia. I kursen ingår också reportageskrivande och du fördjupar dig i någon form av dokumentation som radio, filmande, skrivande eller fotografi.

Kursupplägg

Kursen är på heltid och delad i tre perioder. För dokumentation och presentation av arbetet använder vi film och ljud, foto och reportageskrivande.

Under första perioden (augusti-januari) studerar vi omvärldskunskap, flyktingfrågor och Västsaharakonflikten. Vi sätter oss in i Sveriges och EU:s flyktingpolitik och gör studiebesök på diverse flyktinginstitutioner och hos frivilligorganisationer.

Desutom förbereder gruppen en resa till Spanien och de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Vi lär oss att skriva artiklar och reportage, fotografera, bildbehandla digitalt och filma samt bokar besök på skolor, bibliotek etc. för att nå ut med dokumentationen. Ett stort ansvar ligger på gruppen att boka studiebesök och att utforma resan. Kursens innehåll styrs till stor del av deltagarnas önskemål.

Andra perioden (mitten av januari-början av mars) består av resan med start i Spanien och möten med flyktingorganisationer där. Den längsta perioden av resan tillbringar vi i flyktinglägren där vi lär känna förhållandena och arbetar med dokumentation av situationen i lägren.

Det är också önskvärt att deltagarna håller workshops kring det vi har studerat för mindre grupper. Vi bor med västsahariska familjer. Resan pågår i cirka sex veckor och avslutas i Spanien.

Tredje perioden (mars-maj) ägnas åt uppföljning av resan. Vi fokuserar på ett utåtriktat informationsarbete genom att skapa något kreativt av våra nya erfarenheter. Vi efterarbetar vår dokumentation och våra intryck från lägren och informerar om västsahariernas situation genom att besöka t.ex. skolor, bibliotek och föreningar.

Kurstid

Heltid, 1 år.

http://www.jakan.nu/sv/vara_kurser/vastsahara.aspx

www.vastsahara.org