Kräv erkännande av SADR

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2009-03-09

Se också


Krav om erkännande i riksdagsmotioner detta riksdagsår

Åtta motioner behandlar Västsahara. Ofta innehåller motionstexten en bred bakgrundsbeskrivning som är intitierad och intressant. I några av dem ställs uttryckliga krav på att Sverige ska agera i erkännandefrågan enskilt eller inom EU.

- Sverige ska inom EU-kretsen driva frågan om ett erkännande av Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR) av alla EU:s medlemsländer. Det kräver
Agneta Berliner, Fredrik Malm, Anita Brodén och Ulf Nilsson (fp) i Motion 2007/08:U257.

- Sverige bör vara drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande, skriver Hillevi Larsson (s) i sin motion 2007/08:U317.

- Sverige bör, som en minsta gest, ansluta sig till skaran av länder som erkänner Västsahara som egen nation skriver Bodil Ceballos (mp) i Motion U315.