Hälsosituationen för lägerbarnen är bekymmersam

Skapad: 2009-02-20, Senast uppdaterad: 2013-11-26

Forskarlarm: Fetma, undernäring, sjuka barn och mödrar

- 18 % av barnen var undernärda 2008 och 15 % av de gravida kvinnorna hade så allvarlig anemi att de i Sverige skulle fått blodtransfusion. Den viktigaste orsaken var att antalet ransoner till lägren från FNs matprogram (WFP) två år tidigare skars ned från 160 000 till 90000.

Det konstaterade forskare från Norska Kyrkans Nödhjälp och Akershus University College i en stor undersökning. Dessutom registrerades skrämmande höga tal för struma, vilket beror på hög halt av jod i driksvattnet i flera av lägren. I genomsnitt hade 74 % av kvinnorna och 84 % av barnen alldeles för hög halt av jod i blodet. En senare studie av en internationell forskargrupp, ett flertal från engelska institutioner, fördjupar bilden 2010 av felnäring och undernäring. WFP och UNCHR står tillsammans med SADR myndigheter bakom en studie av näringsläget 2012: Nutrition Survey in Western Sahara Refugee Camps, Tindouf, Algeria.

Nedskärningen av antalet matransoner togs delvis tillbaka efter ett knappt år, och justerades upp till 125 000. Stor skada hade dock hunnit ske på barnen, och även den nya tilldelningen är otillräcklig. Dessutom är sammansättningen av maten fortfarande anpassad till "katastrofläge", inte till att leva på under årtionden, vilket ger felnäringsproblem.

- Den bristfälliga försörjningen är ett brott mot artikel 11 i FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. som garanterar rätten till mat, säger norska forskaren och nutritionisten Ingrid Elisabeth Barikmo.

Ransonerna måste bli fler, och kompletteras med bl a fisk, frukt och rotfrukter, Flyktingarna behöver samma näring som vi. Dessutom måste den höga halten av jod sänkas i dricksvattnet.

Ingrid Barikmo föreläste i februari 2011 i Stockholm. Ladda ned bildserierna - en kortare resp en mer teknisk/detaljerad (obs filer på 11 resp 13 MB). Läs också reportaget i Tidningen Broderskap från ett möte i ABF-huset (uppdelad på sid 1 och sid 2),  Flera av dokumenten från hennes forskning finns nedan som bilagda filer. 

I en föreläsning i Stockholm i oktober 2012 ställde Barikmo den något provocerade frågan: Gäller inte FNs Millenniemål även för västsahariska flyktingar? Då redovisade hon hur utvecklingen snarast gått bakåt även de senaste åren, bl a på grund av den akuta finans- och matpris-krisen. Flera utländska givare har minskat eller helt upphört med sitt stöd. Det slår som vanligt särskilt hårt mot barn, gravida och ammande mödrar.

Det internationella samhälle som tyst accepterar den marockanska ockupationen, och därmed fortsatt lägervistelse för flyktingarna, har en moralisk och mänsklig utmaning: att återställa eller ännu hellre höja försörjningsnivån enligt forskarnas rekommendationer.  

Översikt och info-källor 

Livet i lägren är i sig påfrestande både psykiskt och fysiskt, inte minst för barnen. Den katastrofhjälp som World Food Program och andra givare erbjuder ger i längden felnäringsproblem. Dessutom är vattenförsörjningen dålig. Många av de underjordiska källorna innehåller hälsofarliga mineraler. Det är yttre förhållanden som ställer sjukvårdsorganisationen i lägren inför stora utmaningar. En rapport från 2007 redovisar de problem som den höga jodhalten i dricksvattnet skapar, särskilt för mödrar och barn.

En rapport från oktober 2008 - Nutritional and Food Security Survey -  ger en dyster bild av barnens hälsa. Den har följts upp med en nutritionsstrategi, utarbetad under ledning av det västsahariska hälsoministeriet, i samverkan med ett antal företrädare för internationella aktörer. Strategin täcker åren 2010-2011, och ska uppdateras vartannat år. Där förespråkas också en bredare "matkorg" för att bättre kunna utnyttja olika givares bidrag. Korgens innehåll beskrivs på spanska. I övrigt är rapporterna nedan på engelska.

Näringsråden till WFP/HCR ocn motsvarande rapport är från år 2000, men fortfarande relevanta.

 

BilagaStorlek
2012_nutrition_survey_report_final_eng.pdf2.98 MB
The Double Burden of Obesity and Malnutrition.pdf469.45 kB
Hälsopresentation Gäller Millenniemålen för lägren? Stockholm 23okt 2012.pptx6.8 MB
Study of health and malnutrition in Western Sahara camps 2012.pdf441.51 kB
Referat Västsaharamöte Broderskap sid 1.pdf376.22 kB
Referat Västsaharamöte Broderskap sid 2.pdf278.85 kB
Västsahara kvinnor_barnhälsa detaljerad.ppt13.54 MB
Västsahara kvinnor_barnhälsa SMF.ppt11.27 MB
Nutritional Advice to the PAM HCR meeting1.doc78 kB
Nutrition strategy Saharawi 2009_final.pdf147.57 kB
Saharawi food basket 14nov09.pdf22.49 kB
Iodine_Report-English_March_08 1.pdf1.03 MB
Nut.surv_.Version EN oct_08.pdf716.16 kB
Nutritional Report 2000.doc83.5 kB