Generalsekreterarens rapporter

Skapad: 2007-12-15, Senast uppdaterad: 2014-04-19

Generalsekreterarens rapporter till Säkerhetsrådet

FNs Generalsekreterare lämnar regelbundet, vanligen halvårsvis, rapporter till Säkerhetsrådet om läget i Västsahara-frågan. De innehåller en kort introduktion, en redogörelse för vad som skett i form av kontakter från FNs sida, främst FNs olika sändebud och övervakningsstyrkan Minurso, samt om utvecklingen i övrigt. Vanligen finns också avslutande kommentarer som uttrycker Generalsekreterarens bedömning av utvecklingen och framtiden.

Här återges de två sista rapporterna från Kofi Annan under 2006. Särskilt april-rapporten andas pessimism och viss uppgivenhet.

Dessutom finns Ban Ki-Moon's rapporter från 2007 och senare:

BilagaStorlek
Ban Ki-Moon updated report on Western Sahara April 2014.doc128.5 kB
Ban Ki-moons rapport om Västsahara april 2013.pdf114.54 kB
Report of Secretary General to General Assemly on WS Sept 2012.pdf38.61 kB
Ban Ki-Moons rapport april 2012 om Västsahara.pdf234.3 kB
Säkerhetsrådets rapport 2012 om Västsahara.pdf38.13 kB
Ban Ki Moon rapport 2011 SGreport on MINURSO.pdf183.71 kB
Ban Ki-Moon april 2010.pdf85.56 kB
Ban Ki Moon_13_april_09.pdf318.98 kB
Ban Ki Moon januari 2008.pdf30.37 kB
Ban Ki Moon oktober 2007.pdf434.47 kB
Ban Ki Moon juni 2007.pdf32.95 kB
Ban Ki Moon april 2007.pdf67.83 kB
Kofi Annans rapp okt 2006.pdf291.98 kB
Kofi Annans rapport april 2006.pdf71.59 kB