FNs Charter of Economic Rights and Duties of States

Skapad: 2008-11-30, Senast uppdaterad: 2010-12-20

Denna Charter antogs av FNs Generalförsamling 12 december 1974. Den ger klara besked, med utgångspunkt från artikel 16, moment 2, som är direkt tillämpliga på Västsahara och utnyttjandet av landets resurser, liksom för andra investeringar på de ockuperade områdena.

Du kan hämta den från FNs hemsida, eller också också ladda ned den här på sidan Avkoloniseringen - grunddokumenten.

10 december 2010 antog Generalförsamlingen en ny resolution som underströk befolkningens rätt till sitt lands naturresurser samt uppmanade till ett slut på olovlig exploatering av resurserna i Icke Självstyrande Territorier. Se bifogade text nedan

BilagaStorlek
FN värnar ursprungsbefolkningens rätt till naturresurser.pdf42.96 kB