Flyktinglägren

Skapad: 2009-03-05, Senast uppdaterad: 2012-10-30

I de västsahariska flyktinglägren har mer än 160 000 människor bott
sedan mer än 35 år. Den enda naturresurs lägren har tillgång till är
underjordiska vattenkällor av dålig kvalitet. Det finns ingen naturlig
vegetation i området. Med stor arbetsinsats lyckas man odla en mindre mängd grönsaker. Många familjer har ett par får eller getter men antalet hålls nere då det inte finns annat foder än matrester och vad man har råd att köpa. Trots detta finns ändå en grundläggande samhällelig service, med skolor, sjukvård, administrativt självstyre
etc.

Befolkningen i lägren är helt beroende av omvärlden för sin försörjning. Om matransonerna utifrån skärs ned eller saknar viktiga näringsämnen ger det omedelbart konsekvenser på folkhälsan, vilket framgår av de detaljerade och väldokumenterade hälsostudier som redovisas här. Tyvärr får dessa kunskaper inte spridning och genomslag hos finansiärer och externa beslutsfattare, och leder därför inte till några bestående förbättringar. Därför lever mer än 150 000 flyktingar på en kost avsedd för akuta katastrofoffer - sedan mer än 36 år!

En kortfattad bakgrund finns under rubriken Flyktinglägrens problem och behov.

Vy över ett av lägrenVy över ett av lägren

Nyheter

FN måste få skydda västsaharierna mot övergrepp!

- FN har ett ansvar för dödläget i fredsprocessen i det ockuperade Västsahara, och måste vara beredd att aktivt ingripa till skydd för västsahariernas rättigheter via sin övervakningsstyrka på plats, kallad MINURSO. Det är huvudpunkterna i det brev som en rad företrädare för civilsamhället i Sverige, Norge, Danmark och Finland nyligen sände till FNs Säkerhetsråd.

 

USA och Marocko på kontrakurs om Västsahara

Marocko ställer in en stor militärmanöver tillsammans med 1400 amerikanska soldater, Red Lion 2013. Det sker i protest mot att USA nu föreslår att FN ska övervaka hur de mänskliga rättigheterna respekteras i det ockuperade Västsahara och i de västsahariska flyktinglägren i västra Algeriet. Förslaget läggs fram inför FNs Säkerhetsråd som årligen behandlar Västsahara-konflikten och FNs roll i den.

Västsahariska flyktingar behöver ökat humanitärt stöd - nu!

- De är ägare till Afrikas bästa fiskevatten och till världens största fosfatreserv, men lever sedan 37 år på nödransoner i läger i ett av Saharas mest ogästvänliga hörn. Nu när mat- och finanskriser slår till behövs snabba insatser för att undvika svält och bristsjukdomar.

Mellan 150 - 175 000 västsahariska flyktingar bor i lerhus och tält i västra Algeriet, sedan deras hemland invaderades och ockuperades 1976 av Marocko. De väntar på att FN ska uppfylla sitt löfte om en folkomröstning som kan ge Västsahara självständighet.

Utsatta västsahariska aktivister behöver skydd mot marockanska övergrepp

- Tillåt observationer på plats av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara av en lämplig FN-enhet, som t ex ett MINURSO med utvidgat FN-mandat!

Det är den första rekommendationen till Marockos regering som Human Rights Watch, HRW, ger i Västsaharaavsnittet av sin nya World Report 2012. Avsnittet visar hur trakasserierna, diskrimineringen och misshandeln av västsaharier sker med stöd av Marockos lagar mot kritik av landets ”territoriella integritet”, dvs att Västsahara inte är en del av Marocko.

5000 ungdomsböcker på arabiska till västsahariska flyktingläger

I oktober 2011 var Monica Zak i lägren och kunde vara med att ta emot 5000 ex av hennes bok Pojken som levde med strutsar på arabiska. De har nu delats ut till lägrens skolor, till det nybyggda folkbiblioteket i Smara och till bokbussen Bubisher. Både tryckningen av boken och handboken har finansierats av BiS, föreningen Bibliotek i Samhälle. 

Emmaus-ambulanser framme efter äventyrlig resa

Första maj lämnade en karavan av ambulanser den
lilla orten Ask utanför Svalöv. Nu har dom överlämnats till
flyktinglägret i Algeriet och dom frivilliga chafförerna har återvänt
till vår svenska idyll. SVT rapporterade.

Säkerhetsrådet frånsäger sig ansvaret för MR i Västsahara

Säkerhetsrådet beslöt i onsdags, 27 april, att förlänga MINURSOs mandat ett år, men utan att tillåta övervakning av de mänskliga rättigheterna. Ett beklämmande men inte helt oväntat beslut. Men för första gången understryker Säkerhetsrådet i sin resolution nr 1979 "vikten av att förbättra MR-situationen i Västsahara och lägren i Tindouf", och uppmanar världssamfundet och parterna att  vidta "trovärdiga  åtgärder för att säkra full respekt för de mänskliga rättigheterna!". Varför Säkerhetsrådet inte använder sin egen företrädare på plats, MINURSO, för detta framgår inte!

Marockos dubbla budskap

Marockanska trupper stormade den 8 november det stora och fredliga västsahariska protestlägret utanför El Aaiún. Minst ett tjugotal tros ha dödats på båda sidor. Men inga förhandlingar fördes.

I New York dagen efter sa Marockos utrikesminister Fihri inför de FN-ledda samtalen om Västsahara: - Vi är här för att förhandla, ett ansvar ingen kan undgå. Nu gäller förhandling, förhandling och åter förhandling!

Men vad som är sanning för Marocko i New York verkar bara vara dåligt skämt i det ockuperade Västsahara!

Hillevi Larsson och Carl Bildt om Västsahara i Riksdagen

Hillevi Larsson ställde 9 mars tre frågor till regeringen om Sveriges agernde i EU för ett fritt Västsahara. De gav upphov till en utförlig debatt den 26 mars, som gav regeringens syn på fiskeavtalet, folkrätten, erkännande och insatser för mänskliga rättigheter. Hillevi Larsson pekade på riskerna med att vänta på förhandlingsreultat, och krävde mer aktiva åtgärder från Sveriges sida.

Brahim Sabbar misshandlad efter besök i flyktinglägren

Brahim SabbarBrahim SabbarBrahim Sabbar, en förgrundsfigur och veteran i den västsahariska människorättsrörelsen, är ett nytt offer för Marockos intensifierade hetsjakt på frihetsaktivister. Övergreppet hade samma grundorsak som tillslaget på Casablancas flygplats i oktober 2009 mot
Brahim Dahane och sex av hans kollegor, ett besök i flyktinglägren.

Prenumerera på innehåll