Fiskeavtalet: EU-Parlamentariker vill att Kommissionen respekterar folkrätten i Västsahara

Skapad: 2013-03-28, Senast uppdaterad: 2013-03-28

- Ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko måste vara i enlighet med det västsahariska folkets önskan och till deras förmån för att motsvara folkrättens krav. Så länge dessa krav inte är uppfyllda ser vi inga skäl för att godkänna ett nytt fiskeavtal. Det skriver EU-Parlamentets tvärgrupp för Västsahara, med ett 60-tal medlemmar, i ett brev till EUs ”utrikesminister” Catherine Ashton och fiskekommissionären Maria Damanaki.

I brevet, undertecknat av ordförandena Norbert Neuser och Isabella Lövin, avfärdas EU-kommissionens försök att kringgå folkrättens krav genom att ersätta dem med en klausul om mänskliga rättigheter, MR: ”Vi vill understryka att enbart ta in en klausul om MR i ett fiskeavtal inte uppfyller folkrättens krav. Dessutom är en sådan klausul meningsfull bara om den också respekteras. I dag uppfattar vi inte att MR-situationen i Marocko, och allra minst i det av Marocko ockuperade Västsahara, är i nivå med internationella standards för MR.

Isabella Lövin och tre andra EU-parlamentariker blev för några veckor sedan avvisade från Marocko på väg till ett föranmält besök i det ockuperade Västsahara för att på plats samla information om MR-situationen där.

 

Har Du redan undertecknat protestbrevet mot EUs nya fiskeavtal?

Om inte, kan du göra det här och nu