EU godkände Marocko-avtal om frihandel med jordbruksprodukter

Skapad: 2012-03-20, Senast uppdaterad: 2012-10-03

I februari 2012 godkände EU-Parlamentet ett avtal om frihandel med Marocko med tullfrihet och ökade kvoter för bl a tomater och andra grönsaker, citrusfrukter och fiskprodukter.   Parlamentet röstade igenom avtalet med 369 ja, 225 nej och 31 nedlagda. Flera svenska parlamentsledamöter röstade nej med hänvisning till Västsaharafrågan medan andra valde att främst  stödja frihandeln. En rad odlarorgansationer inom EU anser att avtalet öppnar för prisdumpning. 

En betydande del av de berörda produkterna kommer från Västsahara. Liksom ifråga om fiskeavtalet säger de västsahariska organisationerna nej till avtalet. Det innebär att handeln med dessa produkter bryter mot folkrätten. Någon officiell ursprungsmärkning ”from Western Sahara” finns inte, vilket kommer att ställa till besvär t ex för svenska konsumenter som inte vill köpa ”stulna” varor från Västsahara.  Se nyhetskommentar t ex i SvD 20 febr. Se också rapporten Label and Liability nedan som ger en närbild av grönsaksodlingen i ockuperade Västsahara och handels/transportvägarna till de europeiska marknaderna.

Det är märkligt hur EU-Kommissionen  konsekvent undviker att nämna Västsahara även i det nya avtalet, trots att EU-Parlamentets jurister tidigt frågade om Västsahara täcktes av avtalet, och att det i så fall krävde samtycke från det västsahariska folket. 

Att förtiga viktiga fakta och dokument verkar vara en accepterad och ofta använd metod att manipulera en beslutsprocess inom EU. Två exempel gavs i beredningen av Fiskeavtalet. Redan i juli 2009 varnade Parlamentets jurister att ett nytt avtal kunde bryta mot folkrätten. Men deras rapport hölls hemlig av Kommissionen och utanför den offentliga debatten i drygt ett år. Detsamma hände med en utvärdering av de första fyra åren med fiskeavtalet. Utvärderingen var beställd av EU-Kommissionen och var färdig i december 2010, då förslaget om att mövern att förlänga Fiskeavtalet ett år var i full gång. Utvärderingen innehöll en nedgörande av hur avtalet fungerat 2007 – 2010. Den hemligstämplades, och blev offentlig först nu i mars 2012, då alla beslut om förlängningen är avklarade. 

 Nu pågår förhandlingar om ett nytt Fiskeavtal som även nu kan omfatta Västsaharas vatten. Vilka manövrer väntar månne i den processen? 

BilagaStorlek
Label and Liability WSRW June 2012.pdf5.63 MB