EU åsidosätter medvetet folkrätten när Marockoavtal förlängs

Skapad: 2011-02-22, Senast uppdaterad: 2013-08-18

21 febr 2011

– EU gör sig skyldig till folkrättsöverträdelse om det nuvarande fiskeavtalet med Marocko förlängs. Det säger åtta svenska jurister, bl a Ove Bring och sju andra professorer och folkrättsakademiker, i en färsk juridisk analys av den förlängning av avtalet som EU-Kommissionen nu driver fram. Sverige röstade iemot en förlängning, men blev överröstat i EUs Ministerråd.

Ett folkrättsligt korrekt avtal får enligt juristernas analys inte ange att Västsaharas vatten tillhör Marocko. Om avtalet omfattar Västsahara måste det vara i enlighet med det västsahariska folkets intresse och önskemål. Enligt Internationella domstolen i Haag, ICJ, saknar Marockos anspråk på Västsahara rättslig grund. Dess ockupation är ett allvarligt folkrättsbrott och Marocko har ingen rätt till Västsaharas resurser, konstaterar juristgruppen.

EU och dess medlemsstater får inte erkänna Marockos annektion, och får heller inte stödja en fortsatt ockupation, utan bör samarbeta för att få den att upphöra, skriver juristerna.

Avslutningsvis påpekar juristerna att Marocko kan ha begått ett antal brott som kan innebära enskilt straffansvar, såsom angreppskrig, krigsförbrytelser och kanske även brott mot mänskligheten. Straffansvar kan också riktas mot enskilda i tredje land som bidragit till eller tagit del i sådana brott.

- Många frågor i folkrätten är kontroversiella, men denna är tämligen klar, säger Pål Wrange, docent i folkrätt. Jag har aldrig sett någon seriös analys som stöder den marockanska uppfattningen. När Kommissionen diskuterar fiskeavtalet med den marockanska regeringen är det viktigt att den ser till att avtalet blir i enlighet både med det västsahariska folkets intressen och med dess vilja. Detta fordrar att man konsulterar Polisario och västsahariska representanter i det ockuperade området.

- Det är sorgligt att Kommissionen, och en majoritet av medlemsländerna, pressat fram ett beslut som uttryckligen väljer fortsatta fiskeinkomster framför folkrätten, kommenterar Sören Lindh, VästsaharaAktionen. Det är kortsiktigt tänkt, eftersom principfrågan kommer upp flera gånger i beslutsprocessen redan i år. Och om syftet är att bevara Marockos roll som partner i EUs säkerhetspolitik, vilket då och då nämns idebatten, är det också riskabelt. Allianser med envåldshärskare, som kung Mohammed, är inget framgångsrecept i dagens Nordafrika!

Frågor den juridiska analysen kan ställas direkt till juristgruppen, via Pål Wrange, pal.wrange@juridicum.su.se

Läs hela den juridiska analysen.

BilagaStorlek
Western Sahara Fisheries Legal Analysis Final.pdf155.9 kB