Bort med muren och minorna

Skapad: 2007-11-07, Senast uppdaterad: 2009-03-09

Polisario förstör sina minlager
Sedan 2005 är Polisario anslutet till Geneve-uppropet, en motsvarighet till Mine Ban Treaty, öppet för icketatliga rörelser och organisationer. Förstöringen av existerande minlager sker i etapper, se Polisario förstör ytterligare minlager. Samtidigt kartlägger Polisario var minor, klusterbomber och ickeexploderad ammunition finns i de befriade områdena, i samarbete med brittiska Land Mine Action.

James Baker om USAs roll i murbygget:

"Well they built the sand wall way back in '86, '87 sometime. I remember being the representative of the United States of America on the throne day, the celebration of the day that his majesty King Hassen took the throne. And as I was meeting with him prior to returning to the United States he asked me if I could help him with some intelligence involving the wall. And I came back to Washington and put the request in and we got some overhead intelligence to help Morocco with respect to the wall. Now that was back in the days of the Cold War when the POLISARIO Front was aligned with Cuba and Libya and some other enemies of the United States, and Morocco was very close to the United States."

Från intervju i TV-programmet Wide Angle 19 augusti 2004