Avkoloniseringen - grunddokumenten

Skapad: 2007-12-15, Senast uppdaterad: 2010-09-22

Att sätta punkt för kolonialismen

FNs stora arbete med avkoloniseringen började på allvar 1960.

Det viktigaste dokumentet är FNs Deklaration om att ge självständighet åt kolonier och folk som antogs av Generalförsamlingen 14 december 1960. Den anses av många experter som en rekommendation enligt FN-stadgan och därmed inte bindande. Den var inte heller enhällig - nio stater avstod: Australien, Belgien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Portugal, Spanien, Sydafrika, Storbritannien och USA. Men fyrtio år senare antog FN en ny deklaration om slutförandet av avkoloniseringen och om att göra åren 2000-2010 till det andra årtiondet för att utplåna kolonialismen, med främst USA, Israel och i några fall Storbritannien som röstade emot i de olika delomröstningar som de rätt komplicerade deklarationerna fordrade.

För att övervaka processen tillsattes FNs Speciella kommitté för avkolonisering, som ännu möts regelbundet och diskuterar hur avkoloniseringsarbetet fortgår.

Där är Västsahara en stående punkt på dagordningen.

Här kan Du själv läsa grunddokumenten, det äldsta är inskannat:

BilagaStorlek
FNs Deklaration om avkolonisering 1514 1960.pdf155.41 kB
FNs Deklaration om implementering av avkoloniseringen.pdf119.68 kB
FNs dekl om andra avkoloniseringsdecenniet.pdf97.59 kB
FNs Charter of Economic Rights and Duties of States.pdf567.86 kB