Att spegla och driva på Västsaharadebatten

Skapad: 2008-01-15, Senast uppdaterad: 2014-06-24

Människors hemland och ockuperat territorium Skiljelinjen som måste bort!
VästsaharaAktionen vill så snart som möjligt bli en aktör som deltar och driver på debatten om Västsaharas uteblivna självständighet och alla dess mänskliga och ekonomiska konsekvenser.

Det tar dock tid att ikläda sig den rollen. Ett naturligt steg på vägen är att spegla den debatt som trots allt finns, och som just fått ny fart. Den förs till stor del i olika media men också i riksdagen.

Vi vill bevaka media och riksdagsdebatt. Denna webbplats tar upp artiklar och mediarapporter i samband t ex med opinions- och kampanjinsatser.

En mer utförlig bevakning av svenska media sker
http://www.vastsahara.org/ som är Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskolas webbplats.

Tidskriften Västsahara, http://www.vastsahara.net/ har bl a en bevakning av nyheter från västsahariska källor och från den internationella solidaritetsrörelsen.

Bloggdebatten är också viktig, men svår att spegla på ett rättvisande sätt. Där får vi hänvisa Dig till länkförteckningen.

Självfallet kommer vi att redovisa pressmeddelanden, uttalanden och artiklar från Aktionen.

Att också ha en debattsida för medlemmar och aktivister är en intressant fråga, men den behöver diskuteras framöver, både ur resurssynpunkt - vem tar på sig ett aktivt redaktörsjobb - och ifråga om de regler och principer som då ska gälla.